Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Projecten

Projecten van leden van de Coöperatie

Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een groot aantal projecten die bijdragen aan duurzaam onderwijs. Dit doen we vanuit onze eigen organisaties, maar daarnaast werken we ook aan gemeenschappelijke projecten. Door gerichte samenwerking op te zoeken bereiken we een breder publiek en versnellen we de transitie naar duurzaam onderwijs.

Banner Duurzame schoolleider 16x9
Coöperatie Leren voor Morgen en Dyade organiseren in 2024 voor het eerst de Duurzame Schoolleider Verkiezing om duurzame schoolleiders in het zonnetje te zetten en…
In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. Die bijeenkomsten zijn terug te kijken op deze website…
De Circular Skills Meetup was hét event voor professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden, die werken aan de circulaire transitie. Samen onderzochten we…
Samen met een CoP van de Hogeschool Windesheim hebben we gewerkt aan de Minor Duurzame Technologie om duurzaamheid en circulaire vaardigheden te integreren in hoger…
Welke rollen vragen nieuwe onderwijsvormen, circulair onderwijs en het bouwen aan een circulaire economie van docenten? Deze vraag vormde de rode draad door het project…
Drie leden van Coöperatie Leren voor Morgen zijn in gesprek gegaan met docenten uit het VO, MBO en HO over wat er nodig is in…
Organiseer een feestelijke kledingruil bij jou op school
In dit project zetten we een leeromgeving op in Westland voor het ontwikkelen van Sustainability Skills rondom de circulaire glastuinbouw.
Dit project is gericht op het vormen van een interdisciplinaire samenwerking met als doel om bij de dragen het opbouwen van praktijk-, leer- en innovatiecapaciteit…
Met het onderwijsconsortium in Flevoland werken we aan het structureel opleiden voor een Circulaire Regionale Economie. Dit doen we door behoeften te identificeren, samenwerkingen vorm…
Leden van Coöperatie Leren voor Morgen hebben een Routekaart Duurzaam Onderwijs ontwikkeld waarmee scholen zelf een visie kunnen ontwikkelen die past bij het DNA van…
Op basis van twee rondetafelgesprekken met onderwijsprofessonials en aanjagers van de circulaire economie is een afbeelding gemaakt van Circular Skills in Context: what, why and…
In dit project onderzoeken we wat de verschuiving van lineair naar circulair bouwen betekent voor de sector en de hieraan gerelateerde opleidingen.
NHL Stenden is gaan uit te zoeken of het mogelijk is om via een game iemand te leren wat circulariteit is. Door eerst zelf op…
In dit project ontwikkelden we een onderwijshandleiding met portretten en praktijkverhalen van docenten uit alle lagen van het beroepsonderwijs die inspireren, omdat ze circulair bouwen…
Veel van jouw leerlingen die straks werken in bouw- en installatiebedrijven krijgen later te maken met circulair werken. Met het inspiratiedocument wat in dit project…
Het ontwikkelen van didactiek voor het overbrengen van circulaire vaardigheden om in verbinding met de omgeving op te leiden voor de toekomst.
Het ontwikkelen van de vaardigheden voor docenten die nodig zijn om het curriculum te herontwerpen in verbinding met de omgeving om op te leiden voor…
In de Community of Practice gaan schoolleiders, onderwijsmanagers en programmamanagers samen aan de slag met visie en leiderschap om te innoveren voor duurzame ontwikkeling.
In de Community of Practice gaan docenten samen aan de slag met pedagogiek en didactiek om hun onderwijs te verbinden aan lokale transitievraagstukken.
In de Community of Practice gaan (Associate) lectoren, practoren, docentonderzoekers en docenten (mbo en hbo) samen aan de slag met hybride leeromgevingen.
In dit project geven we jongeren een stem over het circulair onderwijs in Nederland. Zo voorkomen we een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt…
In dit project werken we aan de bewustwording en professionalisering van docenten van de lerarenopleiding techniek en docenten in opleiding rondom het verbinden van het…
In dit project is een circular skills programma ontwikkeld rondom duurzame mode- en textiel voor studenten van de modeopleiding van het ROC van Amsterdam.
Het Nationaal Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) leidt de volgende generatie op tot circulaire changemakers voor het Nederland van morgen.
Dat is hard nodig: Nederland wil in 2050 een volwaardige circulaire economie zijn. In een circulaire economie is repareren de eerste actie die wordt uitgevoerd…
De Talent Innovation Pool (TIP) is binnen Hogeschool Rotterdam gegroeid tot een leeromgeving voor interdisciplinair samenwerken. Na de eerste ronde over circulair bouwen, verkennen we…
In dit project werken studenten van het vo, mbo, hbo en wo vanuit hun reguliere curriculum samen met Friese bouwers, beleidsmakers en boeren aan de…
SDGs On Stage helpt studenten met het vinden van een duurzame stage. We bieden een overzicht van duurzame stages met impact in heel Nederland.
Het project BuildUpSkillsNL draait om de zoektocht naar het vakmanschap dat nodig is voor een schone energietransitie. Doel van het project? Het ontwikkelen van een…
De SDG kennismakingslessen voor PO, VO/MBO, of HBO
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat hoog in de politieke en…
De Week van het Economieonderwijs vindt plaats van 18 tot en met 22 november 2024 en is dé landelijke week waarin onderwijsprofessionals vo, mbo, hbo…
In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van…
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig…
Op deze dag wordt er in heel Nederland extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid in het onderwijs!
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook steeds meer VO-scholen vinden dit belangrijk. De SustainaBul VO stimuleert en ondersteunt scholen om het onderwijs…
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook het MBO timmert flink aan de weg. De Sustainabul MBO rankt ROC/AOC’s/Vakinstellingen op onderwijs, praktijk, bedrijfsvoering…
Welke instellingen in het HO staan vooraan op het gebied van duurzaamheid en wat kunnen we van hen leren? Dat maakt de SustainaBul HO duidelijk!…
Hoe ziet je ideale school eruit? We geven leerlingen een stem om zo de juiste stappen te zetten in duurzame onderwijsvernieuwing!
Deel deze pagina: