TIP Emissieloos Bouwen

In 2019 is de Hogeschool Rotterdam gestart met de ‘Talent Innovation Pool’ (TIP): een vernieuwende leeromgeving, waarbij studenten van verschillende opleidingen van het Instituut Gebouwde Omgeving in interdisciplinaire teams aan praktijkvraagstukken van bedrijven uit de regio rondom circulair en emissieloos bouwen werken. Zo draagt TIP bij aan zowel de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving in de metropoolregio, als de ontwikkeling van de nodige vaardigheden bij studenten en werknemers. Afgelopen jaar heeft de hogeschool vanuit het Sustainability Skills programma een plan gemaakt voor de bestendiging en verdere opschaling van TIP.
De opgaven rondom duurzaam bouwen, waar zowel de samenleving als bedrijven voor staan, zijn groot en veelomvattend. TIP Emissieloos Bouwen is een leerwerkgemeenschap waarin stagiaires en afstudeerders van de Hogeschool Rotterdam samenwerken met bedrijven en experts om van en met elkaar te leren en oplossingen te vinden voor duurzamer bouwen. Hiertoe is een proces van opgetuigd dat niet zozeer gaat over het toepassen van de individuele (vak)kennis, maar juist zorgt voor het begrip van de situatie en het slim combineren van kennis van meerdere partijen. Met als doel om alle deelnemers een rijke ‘context’ en skills te geven rondom het probleem en de oplossing. Meedoen aan TIP Emissieloos Bouwen stimuleert discussies en kruisbestuiving om samen tot diepere inzichten te komen en vanuit hier samen tot oplossingen te komen..  
 
TIP dient daarin meerdere doelen, voor zowel onderwijs, onderzoek als ondernemingen. Voorop staat voeding te geven aan effectieve onderwijsinnovatie, passend bij de hedendaagse opgaven. Maar ook om een breder kennisnetwerk (ecosysteem) van aangesloten bedrijven, scholen, kennispartners en experts op gang te brengen en hiermee het onderzoeks- en onderwijsprogramma te voeden (zowel minors als volwassenenonderwijs voor een leven lang leren).

Gedurende twintig weken krijgen student en young professional één dag per week door middel van masterclasses kennis aangereikt. Ervaring leert dat deelname aan een TIP-ronde een waardevolle aanvulling is op de uitvoering van een stageopdracht of het afstuderen. Dit geldt niet alleen voor de student, maar zeker ook voor het bedrijf en de deelnemende professional. De studenten gaan niet alleen aan de slag met hun inhoudelijk opdracht, maar leren ook samenwerken met andere disciplines, zijn bezig met een innovatief vraagstuk en zorgen voor kenniscreatie waaruit groepsdynamiek ontstaat. Daarnaast worden ze uitgedaagd om actief bij te dragen aan het groepsdoel. De lat ligt hoog, de opbrengst is dat meer dan waard. Het uitgangspunt is digitaliseren, leren en toepassingsgerichte kennis ontwikkelen. TIP Emissieloos Bouwen ’22-’23 vond plaats in onderwijsperiodes 1 en 2 van schooljaar 2022-2023.

De ronde ’23-’24 vindt plaats in onderwijsperiodes 1 en 2 van schooljaar 2023-2024. Deze jaargang nemen studenten van HBO deel aan TIP. Maar tegelijk treffen we de voorbereidingen om MBO mee te nemen in de komende jaren. Verder is zowel de Hogeschool Rotterdam als de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het evalueren van het proces. Er nemen dit jaar tien studenten deel (naast 12 deelnemers vanuit bedrijven), maar de inzichten die we samen opdoen zullen doorwerken op het curriculum en onderwijsvorm voor alle 3700 studenten ingeschreven op het Instituut Gebouwde Omgeving van de Hogeschool Rotterdam. Dit wordt geconcretiseerd in een rol als Pilot project voor effectieve leerwerkgemeenschappen en de transitie naar opgavegericht onderwijs bij de hogeschool. Ook speelt het in samenwerking met de betrokken lectoren een rol in het voeden van het curriculum (minors, nascholing, deeltijdopleidingen etc.) vanuit het Center of Expertise.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cora Jongenotter van de Hogeschool Rotterdam.
Meer lezen over opgavegericht onderwijs binnen een leerwerkgemeenschap en het TIP? Kijk verder!

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

No results found.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Wat moeten studenten in de bouw- en installatiesector leren om in de toekomst een duurzame, circulaire gebouwde omgeving te realiseren? Hoe veranderen de werkprocessen, welke…

Meer projecten

Deel deze pagina: