TIP Emissieloos Bouwen

De Talent Innovation Pool (TIP) is binnen Hogeschool Rotterdam gegroeid tot een leeromgeving voor interdisciplinair samenwerken. Waar de eerste ronde van TIP volledig in het teken stond van circulair bouwen, verkennen we nu de digitale ketensamenwerking om de circulaire economie te versnellen en ‘The Healing Base’. Laatstgenoemde samenwerking staat voor een stagebedrijf waar acht studenten uit vijf verschillende studierichtingen elk een bijdrage leveren aan een groter geheel: het ontwerp van een zichzelf bouwende, beschermende en reparerende logistieke legerbasis.

Een recente publicatie van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC, nu TKI Bouw en Techniek) leerde dat zij medio 2021, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het kennis- en innovatieprogramma ‘Emissieloos Bouwen’ opstelden. Binnen dit programma werkt een diversiteit aan partijen uit de bouw- en technieksector samen. Het doel van deze samenwerking is om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw, ten opzichte van het basisjaar 1990.

Een bijdrage leveren aan een maatschappelijk doel als emissieloos bouwen betekent dat de lessen van een TIP Community kunnen worden gedeeld met nóg meer bedrijven en studenten. Door de inzet van TIP kunnen we snel anticiperen op de marktvraag en het onderwijs voorzien van up-to-date informatie. De kennis die tijdens een TIP-ronde wordt ontwikkeld kan verdiept worden in een minor, om vervolgens aangeboden te worden voor het curriculum. Op deze manier kan de kennis met een korte doorlooptijd beschikbaar worden gesteld voor het reguliere onderwijs. Tegelijkertijd biedt de TIP-ronde de kans ‘Circular Skills’ onder de aandacht te brengen en te verdiepen. Dit betekent dat de deelnemers zich bewust worden van vaardigheden die nu én in de toekomst een grote rol spelen.

Gedurende twintig weken krijgen student en young professional één dag per week door middel van masterclasses kennis aangereikt. Ervaring leert dat deelname aan een TIP-ronde een waardevolle aanvulling is op de uitvoering van een stageopdracht of het afstuderen. Dit geldt niet alleen voor de student, maar zeker ook voor het bedrijf en de deelnemende professional. De studenten gaan niet alleen aan de slag met hun inhoudelijk opdracht, maar leren ook samenwerken met andere disciplines, zijn bezig met een innovatief vraagstuk en zorgen voor kenniscreatie waaruit groepsdynamiek ontstaat. Daarnaast worden ze uitgedaagd om actief bij te dragen aan het groepsdoel. De lat ligt hoog, de opbrengst is dat meer dan waard. Het uitgangspunt is digitaliseren, leren en toepassingsgerichte kennis ontwikkelen.

Constructif stelde een proeftuin beschikbaar, project ‘De Kuil’ in Bergen op Zoom. Dit renovatieproject van woningcorporatie Stadlander heeft alles in zich om zichtbaar te maken hoe emissieloos bouwen te verkennen. Zo staat klimaatbestendigheid centraal en werken de studenten onder leiding van een professional aan een schuurtje, al dan niet samengesteld van hergebruikt hout.

TIP Emissieloos Bouwen vindt plaats in onderwijsperiodes 1 en 2 van schooljaar 2022-2023.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cora Jongenotter van de Hogeschool Rotterdam.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 

No results found.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Wat moeten studenten in de bouw- en installatiesector leren om in de toekomst een duurzame, circulaire gebouwde omgeving te realiseren? Hoe veranderen de werkprocessen, welke…

Meer projecten

Deel deze pagina: