Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie

Nederland staat op een kantelpunt. De reeds ingezette transities, bijvoorbeeld naar een circulaire en energieneutrale samenleving tegen 2050, moeten versneld worden als we deze doelstellingen willen realiseren. Het hoger onderwijs en meer specifiek studenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen als katalysatoren van leren voorbij het kantelpunt. Het Nationaal Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) leidt de volgende generatie op tot circulaire changemakers voor het Nederland van morgen.

Met het Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) dienen wij het doel van een circulair en energieneutraal Nederland op drie manieren:

1. We faciliteren de ontwikkeling van toekomstige leiders, zodat zij de nodige transities mede kunnen helpen realiseren.
2. We experimenteren met hybride leer ecosystemen (ook bekend als leerecologie) die hoger onderwijs en studenten samenbrengen om aan transitievraagstukken te werken. Op deze manier ondersteunen we systeemverandering richting een circulaire economie.
3. Door de vertaalslag te maken van het talentprogramma naar de reguliere opleidingen van hogescholen, versterken wij de onderwijsvernieuwing op het vlak van circulaire economie en zorgen we uiteindelijk voor structurele verankering van circulaire economie in onderwijs. Dit doen wij o.a. door alle materialen en inzichten die ontwikkeld worden open source beschikbaar te stellen.

In dit project krijgen aanstormend toptalenten (studenten) de kans om hun circulaire skills te ontwikkelen, en bij te dragen aan de circulaire transitie door te werken aan transitievraagstukken vanuit de praktijk (wicked problems). Dit doen ze door aan te sluiten bij living labs waar ondernemers, beleidsmakers en onderwijs samen leren voorbij het kantelpunt, ook wel circulaire leerecologieën genoemd. We ondersteunen en voeden de volgende generatie(s) circulaire change agents door ze te linken aan (regionale) circulaire transitievraagstukken met een ondersteunend centraal programma van capaciteiten trainingen. Zo zien wij een dichtbije toekomst voor ons waarbij heel Nederland acteert als klaslokaal (of leerecologie) waarin de studenten zichzelf transformeren door de samenleving te veranderen. Het wordt aangeboden op HBO+ niveau en is beschikbaar voor studenten van het MBO, HBO en WO.

Het leiderschapsprogramma bestaat uit twee leerlijnen met bijbehorende activiteiten:

Centrale leerlijn
De centrale, landelijke leerlijn wordt door alle studenten die meedoen met het LTC doorlopen en bestaat uit twee onderdelen:

  • Fysieke bijeenkomsten, voornamelijk gericht op het engageren en bouwen van een gemeenschap van toekomstige circulaire leiders.
  • Online trainingen, zoals workshops en masterclasses. Deze sessies zijn gericht op het ontwikkelen van de essentiële eigenschappen van een circulaire leider voor transformatie, zoals het kunnen omgaan met systeemdenken en lange termijn toekomsten.

Decentrale leerlijn
In deze decentrale leerlijn werken de studenten in kleinere teams van 4-6 aan concrete vraagstukken en zijn ze zoveel mogelijk gematcht aan circulaire living labs. De teams kennen een multidisciplinaire samenstelling, zowel qua studies als instellingen. Deze leerlijn bestaat tevens uit twee onderdelen en is afhankelijk van de specifieke context: Wat werkt in Groningen, is wellicht niet toepasbaar in Maastricht.

  • Fysieke bijeenkomsten, zoals onderdelen met het living lab en de stakeholders die daarbinnen werken, contextuele workshops, trainingen en bedrijfsexcursies.
  • Online bijeenkomsten, zoals meetings met belangrijke stakeholders voor de problematiek die aangepakt wordt en additionele trainingen specifiek voor die context.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Dianne de Fijter van Het Groene Brein.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
Het Groene Brein

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Meer projecten

Deel deze pagina: