MBO

middelbaar beroepsonderwijs

Dit is de overzichtspagina voor het mbo waar je kennis, online en offline events, nieuws en tools vindt om binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Steeds meer mensen zijn zich bewust dat de 21e eeuw een omslag vereist in de manier waarop we met elkaar en de aarde om gaan. Hoe kunnen we bouwen aan een duurzame samenleving waar ruimte is voor ontplooiing van ieders unieke talent? En wat betekent dit voor het onderwijs? Steeds meer leerkrachten en schoolleiders zijn bezig om leren voor duurzame ontwikkeling een plek te geven in hun lessen en hun leeromgeving. Vanuit Leren voor Morgen bieden we hen een platform om actief te leren van elkaars ervaringen.

De Whole School Approach helpt scholen om duurzaam doen en denken dáár te starten waar de school op dit moment mee bezig is: of dit nu het verduurzamen van het curriculum is, het vergroenen van het schoolplein of het ontwikkelen van een visie op duurzaamheid  die aansluit bij het schoolbeleid. De WSA geeft ruimte om per onderdeel aan de slag te gaan, zonder de samenhang uit het oog te verliezen.

Projecten

Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een groot aantal projecten die bijdragen aan duurzaam onderwijs. Dit doen we vanuit onze eigen organisaties, maar daarnaast werken we ook aan gemeenschappelijke projecten. Door gerichte samenwerking op te zoeken bereiken we een breder publiek en versnellen we de transitie naar duurzaam onderwijs. Bekijk onze projecten binnen het mbo.
De Circular Skills Meetup was hét event voor professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden, die werken aan de…
Welke rollen vragen nieuwe onderwijsvormen, circulair onderwijs en het bouwen aan een circulaire economie van docenten? Deze vraag vormde de…
Drie leden van Coöperatie Leren voor Morgen zijn in gesprek gegaan met docenten uit het VO, MBO en HO over…
Organiseer een feestelijke kledingruil bij jou op school
In dit project zetten we een leeromgeving op in Westland voor het ontwikkelen van Sustainability Skills rondom de circulaire glastuinbouw.…
Dit project is gericht op het vormen van een interdisciplinaire samenwerking met als doel om bij de dragen het opbouwen…
Met het onderwijsconsortium in Flevoland werken we aan het structureel opleiden voor een Circulaire Regionale Economie. Dit doen we door…

Lesmaterialen

Al het lesmateriaal op deze pagina heeft het keurmerk ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’. Om dit keurmerk te kunnen ontvangen, moet…
Lesmateriaal Land boven Water Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven…

Actueel

Er gebeurt enorm veel binnen het onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Bekijk hieronder de belangrijkste online en offline events die plaatsvinden binnen het mbo.

Agenda

Er gebeurt enorm veel binnen het onderwijs op het gebied van duurzaamheid. Bekijk hieronder de belangrijkste online en offline events die plaatsvinden binnen het mbo.
vr 13 september 2024 12:30 U
Tech College Nieuwegein – ROC Midden Nederland
do 19 september 2024, 15:15 U 16:15 U
digitaal via Teams
wo 9 oktober 2024 zo 13 oktober 2024
ma 18 november 2024 vr 22 november 2024
Onderwijsinstellingen in heel Nederland
do 21 november 2024, 15:15 U 16:15 U
digitaal - Teams
vr 29 november 2024, 10:00 U 17:00 U
Albeda College

Kennis

Alles wat je wilt weten over duurzaam onderwijs in het mbo
Duurzaamheid en de circulaire economie in het mbo: wat zijn de kansen en uitdagingen?
Het onderwijs kan veel bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Scholen spelen onder andere een belangrijke rol bij het vergroten van kennis en…
Schoolbesturen en schoolleiders staan voor de uitdaging om een duurzame leeromgeving te creëren die niet alleen gericht is op kennisoverdracht, maar ook op menselijkheid en…
Deze startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs.
In het kader van de wereldwijde transitie naar duurzaamheid, verankerd in internationale verdragen en nationaal beleid, staat het (middelbaar beroeps-) onderwijs in Nederland centraal. Hier…
In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…
Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor…
Deel deze pagina: