Repair Skills

De tijd is rijp om een kantelpunt in de reparatiesector te organiseren: om de kennis en kansen van de reparatiesector te vergroten, via onderwijs én banen bij circulaire ambachtscentra en in het bedrijfsleven. Immers repareren bevordert dat producten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk hoogwaardig kunnen worden hergebruikt door de technische levensduur te verlengen. Dit voorkomt afval en het mijnen van nieuwe grondstoffen. Deze fases in de levenscyclus van producten hebben veelal de grootste impact qua energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en schade aan de leefomgeving. Het doel van het project Repair Skills is om Repareren te introduceren als vak in het vmbo en als begintpunt voor een doorlopende leerlijn.

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire samenleving zijn; voor 2030 streeft de overheid naar 50 procent circulair. Dat is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In een circulaire economie worden grondstoffen keer op keer opnieuw benut. Bestaande producten worden gerepareerd zodat ze langer in hun oorspronkelijke functie kunnen worden gebruikt. Maar ook daarna hoeven ze niet als afval te worden verbrand. Veel producten kunnen nog in een andere functie worden gebruikt, of onderdelen kunnen worden hergebruikt voor de reparatie van andere producten. Reparatie wordt dus steeds belangrijker.

Het belang van reparatievaardigheden
In de circulaire economie van de toekomst zal dan ook veel behoefte zijn aan mensen met reparatievaardigheden, mensen die kunnen werken met hun handen. Dit stelt de samenleving voor een behoorlijke uitdaging. Als er één activiteit de afgelopen decennia uit het dagelijks leven van de meeste mensen is verdwenen, dan is het wel repareren, knutselen, je spullen onderhouden. Welk kind houdt nog regelmatig zijn fiets schoon, plakt zelf zijn lekke band, zet met naald en draad het pootje van zijn knuffel weer vast, kan overweg met een soldeerbout, een naaimachine, een figuurzaag?

Steeds minder kinderen leren deze vaardigheden van hun ouders. En ook op school is nauwelijks meer aandacht voor maakonderwijs en werken met je handen. Leren op school is steeds meer synoniem geworden voor leren uit boeken, leren met je hoofd. Dat is jammer voor alle kinderen en jongeren – niet alleen voor diegenen die minder graag leren met hun hoofd. Want werken met je handen traint de fijne motoriek. Een reparatie uitvoeren stimuleert de creativiteit, dwingt iemand zich te concentreren en binnen bepaalde grenzen een oplossing te zoeken voor een probleem.

Repareren in het onderwijs
Hoog tijd dus om het aanleren van deze vaardigheden terug te brengen in het onderwijs! Daarom introduceren we met dit project een keuzevak Repareren voor het vmbo. We beginnen met dit onderwijsniveau omdat duurzaamheid hier al een kernaspect van het examenprogramma is. Ook sluit repareren naadloos aan bij het praktijkgerichte werken met echte vraagstukken waar het vmbo zo sterk in is.

Dit vak richt zich op jongeren van wie het aannemelijk is dat ze na hun schooltijd in maakberoepen terecht zullen komen. Het vak wil hen in een vroeg stadium laten kennismaken met repareren, zodat ze hun talent of belangstelling op tijd ontdekken en kunnen laten meewegen bij de keus voor een vervolgopleiding.

Lees meer op Repareren.nu

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Liedewij de Graaf van Circuleren, of lees verder op de website repareren.nu.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
Ikcirculeer

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Meer projecten

Deel deze pagina: