Week van het Economieonderwijs

De Week van het Economieonderwijs vindt plaats van 20 tot en met 24 november 2023 en is dé landelijke week waarin onderwijsprofessionals vo, mbo, hbo en wo inspiratie en handvatten vinden bij het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs.  

Nieuwe economische denkkaders moeten doorklinken in het economieonderwijs op middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten. Deze roep klinkt vanuit studenten, docenten en het bedrijfsleven. Op deze manier willen zij het onderwijs beter laten aansluiten bij het werkveld en de samenleving van nu, en bij wat nodig is voor de toekomst. Al veel onderwijsinstellingen geven gehoor aan deze roep, en nemen initiatief om het economieonderwijs te verrijken. Om andere onderwijsprofessionals kennis te laten maken met deze initiatieven, organiseren Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy met steun van de Goldschmeding Foudation de Week van het Economieonderwijs. Deze week vindt plaats van 20 tot en met 24 november 2023. Het is dé landelijke week waarin onderwijsprofessionals inspiratie en handvatten vinden bij het toekomstbestendig maken van hun economieonderwijs.  

Het belang van toekomstbestendig economieonderwijs
Economie is een wetenschap in beweging. Veel recente visies op de economie breken met het idee dat de economie enkel bestaat uit actoren die worden gedreven door eigenbelang en gericht zijn op welvaartsgroei. Ze geven hiermee ruimte aan factoren als gemeenschappelijke belangen en focus op welzijn. Door deze denkkaders en theorieën onderdeel te maken van het economieonderwijs, krijgen leerlingen en studenten een brede, meerdimensionale blik op de economie, en sluiten zij makkelijker aan bij de realiteit van de samenleving en het werkveld van nu én morgen.

Tijdens de eerste Week van het Economieonderwijs – georganiseerd in november 2022 – gaven veel docenten aan dat zij het als de essentie van hun vak zien om studenten en leerlingen te voeden met een brede blik. Tegelijkertijd gaven zij aan dat het lastig is om te midden van de dagelijkse onderwijspraktijk en binnen het bestaande curriculum ruimte te vinden om het economieonderwijs te verrijken. Zij vragen om voorbeelden, handvatten en inspiratie die hierbij helpen, en vinden die tijdens de Week van het Economieonderwijs.

Week van het Economieonderwijs – 20 t/m 24 november
Op verschillende middelbare scholen, mbo’s, hogescholen en universiteiten ontstaan al veel initiatieven om – binnen de landelijke kaders – het economieonderwijs te verrijken met bredere economische theorieën. Deze initiatieven krijgen een podium tijdens de week, en bieden inspiratie en handvatten voor anderen om toe te passen in hun eigen lespraktijk. Op deze manier biedt de Week van het Economieonderwijs een inhoudelijk programma voor en door docenten, die samen kijken hoe er in het economieonderwijs meer ruimte kan komen voor nieuwe economische denkkaders.

Meer weten?
Bekijk de website van de Week van het Economieonderwijs voor meer informatie, inspiratie en voor de agenda.

Leden
Our New Economy
Het Groene Brein

Nieuwsbrief

Stuur om op de hoogte te blijven van dit project een email naar helpdesk@lerenvoormorgen.org.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Meer projecten

Deel deze pagina: