Onderzoek PO/VO

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat hoog in de politieke en maatschappelijke belangstelling, scholieren vragen om actie en steeds meer scholen zijn zelf aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid.

De Tweede Kamer heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat op dit moment de stand van zaken is. Via deze enquête willen we:

  • een beeld krijgen van de aandacht voor duurzaamheid in het primair- en voortgezet onderwijs;
  • in kaart brengen welke behoefte aan ondersteuning er is binnen scholen.

Ga naar
Onderzoek naar duurzaamheid in het primair onderwijs
Onderzoek naar duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Deze enquête is bedoeld voor docenten en schoolleiders. Deze vragenlijst staat open tot en met 19 juni.

Als je de enquête invult maak je bovendien kans op mooie prijzen van Global Exploration:

• Basisscholen: een workshop over de Sustainable Development Goals voor 1 klas, t.w.v. €500,-.
• Middelbare scholen: een Global Duurzaamheidsdag voor 3 klassen, t.w.v. €1200,-.

Alvast dank voor je medewerking aan het onderzoek! Wil je de enquête ook delen met je collega’s?

Focus groepen
Aanvullend op de enquête organiseren we groepsgesprekken – op een aantal locaties en online – waarin we met elkaar dieper ingaan op de verschillende aspecten van duurzaam onderwijs en ook inventariseren wat docenten en schoolleiders nodig hebben om volgende stappen te kunnen zetten.

Je kunt je hier inschrijven voor één van deze gesprekken:

Basisonderwijs

Woensdag 8 juni – 15.00-16.30 – live in Wageningen (Hollandseweg 11) tijdens de Eco-Schools inspiratiemiddag

Dinsdag 14 juni – 15.30-17.00 – online

Woensdag 15 juni – 15.45-16.45 – live – in Amsterdam (Wibautstraat 2-4) tijdens het Duurzaam PO en PABO congres

Voortgezet onderwijs

Woensdag 8 juni – 15.00-16.30 – live in Wageningen (Hollandseweg 11) tijdens de Eco-Schools inspiratiemiddag

Donderdag 16 juni – 15.30-17.00 – online

Leden
SME

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Dit onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van…

Meer projecten

Deel deze pagina: