LOGIN

Onderzoek PO/VO

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat hoog in de politieke en maatschappelijke belangstelling, scholieren vragen om actie en steeds meer scholen zijn zelf aan de slag gegaan met het thema duurzaamheid.

De Tweede Kamer heeft ons gevraagd om te onderzoeken wat op dit moment de stand van zaken is. Via deze enquête willen we:

  • een beeld krijgen van de aandacht voor duurzaamheid in het primair- en voortgezet onderwijs;
  • in kaart brengen welke behoefte aan ondersteuning er is binnen scholen.

Ga naar
Onderzoek naar duurzaamheid in het primair onderwijs
Onderzoek naar duurzaamheid in het voortgezet onderwijs

Deze enquête is bedoeld voor docenten en schoolleiders. Deze vragenlijst staat open tot en met 5 juni. Alvast dank voor je medewerking aan het onderzoek! Wil je de enquête ook delen met je collega’s?

Meer projecten

Inspiratie/nieuws

Kennis

Deel deze pagina: