Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Docententraining MBO

De circulaire vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd, veranderen snel. Daarvoor is het van belang dat het onderwijs aansluiting heeft met de omgeving. Met de zes didactische kernen van leren voor duurzame ontwikkeling worden vaardigheden ontwikkeld voor het ontwerpen van actueel en flexibel onderwijs. Onderwijs dat gericht is op voorbereiden op de veranderende samenleving, onderwijs dat in contact staat met de arbeidsmarkt én onderwijs dat gericht is op het opleiden van leerlingen die om kunnen gaan met complexe duurzaamheids-vraagstukken. Dit project is gericht op de professionele ontwikkeling van mbo-docenten op het gebied van circulaire vaardigheden.

Vakspecifieke circulaire vaardigheden zullen blijven veranderen onder invloed van de technologie en de duurzaamheids-vraagstukken waar we voor staan. Het is daarom van belang studenten te leren om duurzame afwegingen te maken en op zoek te gaan naar welke technieken ze nodig hebben om circulair te handelen. Daarmee worden ze in staat gesteld om een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame – en circulaire samenleving.

De bewustwording hierop bij docenten is daarom de eerste stap. Zij werken met hun studenten aan vakspecifieke circulaire vaardigheden maar creëren met de didactische kernen van leren voor duurzame ontwikkeling meteen voor studenten de mogelijkheid om keuzes te maken, kritisch te kijken en te handelen op basis van de waarden die voor hen en hun omgeving belangrijk zijn.

Doelen van het project

 • Bewustwording bij mbo-docenten op hun rol bij het opleiden van studenten voor werken in een circulaire economie
 • Mbo-docenten leren de didactische kernen van Leren voor duurzame ontwikkeling inzetten voor het overbrengen circulaire vaardigheden in het mbo
 • Verbinding tussen circulaire bedrijven uit de regio en het mbo

De aanpak
We hebben gekozen voor een aanpak waarbij we docenten handvatten bieden waarmee zij zelf hun onderwijs kunnen herontwerpen. Deze handvatten zijn: verbinding maken met circulaire bedrijven uit de regio. Dit biedt inspiratie, bewustwording een versterking en/of verbreding van het netwerk voor dit specifieke doel; het trendrapport van LvM en ISSO voor kennis en onderbouwing; De zes kernen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling om te ontwerpen; en facilitering van het gesprek over onderwijs en circulaire economie met collega’s.

Met de onderstaande activiteiten geven we vorm aan de beoogde doelen van het programma. Verdere toelichting over deze activiteiten lees je hier!

 1. Veldconsultatie bij mbo-docenten en bedrijven
 2. Ontwerp-training van 2 dagdelen:
  • Dagdeel 1: inspiratiesessie circulaire vaardigheden met bedrijven
  • Dagdeel 2: Ontwerp: vertalen circulaire vaardigheden naar eigen onderwijs

Aan het traject hebben de docenten van het team bouwkunde van het Technova College in Ede deelgenomen. Ook waren er verschillende regionale bedrijven, het Living Lab regio Foodvalley Circulair en Knooppunt Techniek betrokken.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Guido Bastiaans van O3-Effect

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Dit project is inmiddels afgerond. Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

 • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
 • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
 • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
O3-Effect

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…

Meer projecten

Deel deze pagina: