Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Sustainability Skills

In het Sustainability Skills programma werken beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheden en aanjagers in verschillende regio’s aan de ontwikkeling van duurzame vaardigheden. Deze vaardigheden zijn nodig om te werken aan lokale duurzaamheidstransities. In de regionale initiatieven brengen ze samen in kaart welke vaardigheden er nu en in de toekomst nodig zijn. Ook ontwikkelen ze praktische oplossingen zodat studenten in het beroepsonderwijs en werknemers in de praktijk die vaardigheden kunnen verwerven.

Over het programma

Doel van Sustainability Skills

Het is essentieel dat huidige én toekomstig werkenden toegerust worden met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben in duurzaamheidstransities. Sustainability Skills is opgericht om initiatieven rondom ‘leren in transities’ regionaal samen te brengen. In de regio’s werken we aan nieuw perspectief en oplossingen. Met dit programma ondersteunen we netwerken die, in regionaal verband, coöperatief werken aan transitie. Hierbij gaat het om het aanjagen en opschalen van onderwijsvernieuwing in het vmbo, mbo en hbo én om de inbedding in de bedrijfsvoering. Met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt Leren voor Morgen sinds 2019 aan Sustainability Skills.

Sluit ook aan!

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Mis nooit meer het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom Sustainability Skills! Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief die we een aantal keer per jaar versturen.

Projecten

MeetUp
De Circular Skills Meetup was hét event voor professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden, die werken aan de circulaire transitie. Samen onderzochten we…
Samen met een CoP van de Hogeschool Windesheim hebben we gewerkt aan de Minor Duurzame Technologie om duurzaamheid en circulaire vaardigheden te integreren in hoger…
Welke rollen vragen nieuwe onderwijsvormen, circulair onderwijs en het bouwen aan een circulaire economie van docenten? Deze vraag vormde de rode draad door het project…
Drie leden van Coöperatie Leren voor Morgen zijn in gesprek gegaan met docenten uit het VO, MBO en HO over wat er nodig is in…
In dit project zetten we een leeromgeving op in Westland voor het ontwikkelen van Sustainability Skills rondom de circulaire glastuinbouw.
Dit project is gericht op het vormen van een interdisciplinaire samenwerking met als doel om bij de dragen het opbouwen van praktijk-, leer- en innovatiecapaciteit…
Met het onderwijsconsortium in Flevoland werken we aan het structureel opleiden voor een Circulaire Regionale Economie. Dit doen we door behoeften te identificeren, samenwerkingen vorm…
Leden van Coöperatie Leren voor Morgen hebben een Routekaart Duurzaam Onderwijs ontwikkeld waarmee scholen zelf een visie kunnen ontwikkelen die past bij het DNA van…
Op basis van twee rondetafelgesprekken met onderwijsprofessonials en aanjagers van de circulaire economie is een afbeelding gemaakt van Circular Skills in Context: what, why and…
In dit project onderzoeken we wat de verschuiving van lineair naar circulair bouwen betekent voor de sector en de hieraan gerelateerde opleidingen.
NHL Stenden is gaan uit te zoeken of het mogelijk is om via een game iemand te leren wat circulariteit is. Door eerst zelf op…
In dit project ontwikkelden we een onderwijshandleiding met portretten en praktijkverhalen van docenten uit alle lagen van het beroepsonderwijs die inspireren, omdat ze circulair bouwen…
Veel van jouw leerlingen die straks werken in bouw- en installatiebedrijven krijgen later te maken met circulair werken. Met het inspiratiedocument wat in dit project…
Het ontwikkelen van didactiek voor het overbrengen van circulaire vaardigheden om in verbinding met de omgeving op te leiden voor de toekomst.
Het ontwikkelen van de vaardigheden voor docenten die nodig zijn om het curriculum te herontwerpen in verbinding met de omgeving om op te leiden voor…
In de Community of Practice gaan schoolleiders, onderwijsmanagers en programmamanagers samen aan de slag met visie en leiderschap om te innoveren voor duurzame ontwikkeling.
In de Community of Practice gaan docenten samen aan de slag met pedagogiek en didactiek om hun onderwijs te verbinden aan lokale transitievraagstukken.
In de Community of Practice gaan (Associate) lectoren, practoren, docentonderzoekers en docenten (mbo en hbo) samen aan de slag met hybride leeromgevingen.
In dit project geven we jongeren een stem over het circulair onderwijs in Nederland. Zo voorkomen we een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt…
In dit project werken we aan de bewustwording en professionalisering van docenten van de lerarenopleiding techniek en docenten in opleiding rondom het verbinden van het…
In dit project is een circular skills programma ontwikkeld rondom duurzame mode- en textiel voor studenten van de modeopleiding van het ROC van Amsterdam.
Het Nationaal Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) leidt de volgende generatie op tot circulaire changemakers voor het Nederland van morgen.
Dat is hard nodig: Nederland wil in 2050 een volwaardige circulaire economie zijn. In een circulaire economie is repareren de eerste actie die wordt uitgevoerd…
De Talent Innovation Pool (TIP) is binnen Hogeschool Rotterdam gegroeid tot een leeromgeving voor interdisciplinair samenwerken. Na de eerste ronde over circulair bouwen, verkennen we…
In dit project werken studenten van het vo, mbo, hbo en wo vanuit hun reguliere curriculum samen met Friese bouwers, beleidsmakers en boeren aan de…

Laatste nieuws

Kennis

Duurzaamheid en de circulaire economie in het mbo: wat zijn de kansen en uitdagingen?
Weten jouw leerlingen waar hun telefoon naartoe gaat als ze een nieuwe kopen? Of wat er gebeurt met de materialen in het oude gebouw op…
In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…
Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor…
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…
Wat moeten studenten in de bouw- en installatiesector leren om in de toekomst een duurzame, circulaire gebouwde omgeving te realiseren? Hoe veranderen de werkprocessen, welke…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…
Het Circular Skills programma presenteert een nieuw rapport. In juni en juli heeft Leren voor Morgen i.s.m. NADO en SME een marktconsultatie georganiseerd in de…
Deel deze pagina: