Serie bijeenkomsten duurzaamheid in het onderwijs


Webinar: het curriculum in relatie tot duurzaamheid

Webinar: pedagogiek en didactiek in relatie tot duurzaamheid

Webinar: burgerschap en Sustainable Development Goals

Webinar: het verduurzamen van onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering

In november wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. De bijeenkomsten zijn interessant voor een breed publiek. Naast schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en so zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen.

Er zijn steeds meer scholieren en docenten die gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in alle facetten van de Whole School Approach – de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Zij zijn daarbij nog zoekende hoe en waar te beginnen. Hoe kunt u als schoolbestuurder en schoolleider (po, vo en so) dit proces concreet ondersteunen en faciliteren vanuit de breedte van de Sustainable Development Goals? Tijdens een serie bijeenkomsten identificeerden we samen de stappen die het onderwijs kan zetten als bijdrage aan de transitieopgaven waar we als samenleving voor staan. En onderzochten we ook welke rol de overheid kan vervullen om schoolbesturen en schoolleiding daarvoor te faciliteren.

Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden en ontdek of herijk uw eigen leiderschap. Ga in verschillende tafelsessies aan de slag met andere schoolbestuurders, schoolleiders en een scholier van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in de onderwijspraktijk van uw eigen school/scholen: Hoe verweef ik duurzaamheid in mijn visie en hoe krijgt dit uitwerking in de praktijk?

No results found.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Meer projecten

Deel deze pagina: