Duurzaamheid in het DNA van de school

Om scholen te helpen duurzame ontwikkeling te integreren in de kern van het onderwijs presenteert de coöperatie Leren voor Morgen eind augustus 2021 een instrument voor visievorming: de Routekaart Duurzaam Onderwijs. De routekaart helpt schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders, buurtbewoners en lokale ondernemers om samen een visie te ontwikkelen op wat duurzaamheid voor hen betekent, en om deze visie uit te werken in een concrete strategie met aandacht voor alle elementen van de Whole School Approach: curriculum, pedagogiek en didactiek, gebouw en bedrijfsvoering, professionele ontwikkeling en omgeving. In lijn hiermee is er een financiële stimuleringsregeling opgezet om hiermee een visie te ontwikkelen.

Routekaart Duurzaam Onderwijs
In dit project formeerden zeven leden van de coöperatie Leren voor Morgen om een Routekaart Duurzaam Onderwijs te ontwerpen. Op 7 september 2021 lanceerde het projectteam de eerste bruikbare versie van de Routekaart officieel. Kort daarna, op 15 september, volgde een webinar waarin Patrick van der Hofstad, directeur van Stichting Technotrend, uitleg gaf over alle aspecten van de Routekaart. De webinar is hier terug te kijken.

De Routekaart is vanaf het begin gebouwd op drie concepten: Whole School Approach, het Raamwerk voor Strategisch Duurzame Ontwikkeling (Framework for Strategic Sustainable Development, FSSD, bekend geworden als The Natural Step) en Participatief Actieonderzoek. De stappen van het Raamwerk voor Strategisch Duurzame Ontwikkeling vormen de basis. Bij elke stap komt de Whole School Approach aan de orde: alle delen van het schoolleven passeren hierin de revue. Het derde concept, Participatief Actieonderzoek, beschrijft vooral de manier waarop gezamenlijk de dialoog wordt gevoerd.

Het is de bedoeling dat er met de Routekaart een visie wordt ontwikkeld die is geworteld in ‘het DNA’ van de school. De voorbereidingsfase en een van de stappen in de Routekaart focussen juist op onderzoek naar wat er in de school al gaande is, welke talenten en middelen er zijn en naar motivaties en visies van docenten en studenten. Veel scholen zijn afgelopen jaren al bezig geweest met duurzame projecten, zoals Eco-schools en SDG’s. Daarom zijn deze en andere bestaande instrumenten in de Routekaart opgenomen.

Naar de Routekaart

 

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Daan de Kruijf.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
ManageMind Group
Bright Future Lab
Teachers for Climate
Stichting Technotrend
SME

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor…
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…

Meer projecten

Deel deze pagina: