Docententraining VMBO

Dit project is gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden die docenten nodig hebben voor het circulair herontwerpen van het curriculum. Daarbij kijken we naar bewustwording van opleiden voor een circulaire economie en de rol van het onderwijs hierin. In verbinding met de omgeving ontwikkelen vmbo-docenten de vaardigheden die ze nodig hebben om het onderwijs flexibel te houden en leerlingen op te leiden met de vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst.

Als we ons bewegen naar een circulaire economie dan moeten we jongeren opleiden met de kennis, vaardigheden en houding die zij nodig hebben om in deze samenleving te kunnen floreren. Daarbij is het van belang dat docenten het onderwijs verbinden aan de omgeving en lokale transitievraagstukken. Hiervoor hebben zij vaardigheden nodig voor een circulair herontwerp van het curriculum. Dit project is uitgevoerd bij het STO Amstelland. Drie vmbo-scholen hebben vanuit dit samenwerkingsverband deelgenomen aan het traject: Sg Panta Rhei uit Amstelveen, Vakcollege Thamen uit Uithoorn en het Veenlanden College uit Mijdrecht.

De doelen van het project 

  • Bewustwording genereren bij docenten en schoolleiding wat opleiden voor een circulaire economie en arbeidsmarkt betekent en hoe het onderwijs daar zijn rol in kan nemen
  • Docenten te verbinden met de omgeving met de juiste circulaire partners die hen input kunnen geven waar zij voor opleiden. (netwerk versterken)
  • Docenten zicht te bieden hoe circulaire vaardigheden (deels) geïntegreerd kunnen worden in het curriculum en hoe je het onderwijs flexibel houdt.
  • Een leerervaring te bieden aan docenten in het vernieuwen/ontwerpen van het onderwijs op basis van de behoeften (aan circulaire vaardigheden) van de omgeving
  • Een deels vernieuwd curriculum op de vmbo-school waarbij circulaire vaardigheden zijn opgenomen.

De aanpak
De aanpak start met de bewustwording van ‘de bedoeling’ van het onderwijs en de urgentie voor verandering. aast bewustwording en urgentie is het van belang dat er een gevoel van handelingsbekwaamheid ontstaat. Daarom richten we ons, naast bewustwording, op het bekwamen van docenten in het herontwerp van het curriculum ten behoeve van circulaire vaardigheden. Als derde uitgangspunt gebruiken we multidisciplinaire samenwerking. De kennis over circulaire vaardigheden is aanwezig in de arbeidsmarkt. We verbinden experts en onderwijs en werken aan gericht herontwerp met de juiste circulaire inhoud.

Met de onderstaande activiteiten geven we vorm aan de beoogde doelen van het programma. Verdere toelichting over deze activiteiten lees je hier!

1. Circulaire tour en inspiratiesessie – bewustwording op circulaire economie en vaardigheden m.b.v. bedrijven uit de directe omgeving.

2. Training: Circulaire vaardigheden vertalen naar eigen onderwijs – Welke vaardigheden kwamen naar voren (duiden) uit de presentaties van de bedrijven en hoe kunnen ze vertaald worden naar een bestaande onderwijsactiviteit?

3. Brainstormsessie: De sessies zijn ingezet om de samenwerking, doelen en strategie van STO Amstelland inzichtelijk te krijgen t.b.v. de integratie van circulaire vaardigheden in het onderwijs.

4. Ontwikkeling van programma voor docenten verbonden aan STO-Amstelland gericht op de thema’s duurzaamheid, robotica, vakintegratie en Tech & Mentality. Een breed programma waarin docenten handvaten geboden krijgen om leerlingen vanuit eigenaarschap, zelfstandigheid en breed perspectief kunnen oriënteren op techniek.

5. Workshop: (Her)ontwerpen onderwijsactiviteit – Aan de hand van de 6 didactische kernen van LvDO een bestaande of nieuwe onderwijsactiviteit (her)ontwerpen om de circulaire vaardigheden te integreren.

6. Gesprek met schoolleiders – Met leden van de schoolleiding van de betrokken scholen in gesprek over hun eigen urgentie/belang om ruimte te maken voor onderwijsontwikkeling gericht op aansluiting arbeidsmarkt en circulariteit.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Guido Bastiaans van O3-Effect

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Dit project is inmiddels afgerond. Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
O3-Effect

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…

Meer projecten

Deel deze pagina: