Homo Florens in het Hoger Economisch Onderwijs

Project Homo Florens stimuleert het Hoger Economisch Onderwijs om anders naar de mens en diens drijfveren te kijken!

Doel van Homo Florens

In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van diens eigen behoeften. Dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. In wetenschappelijk onderzoek van onze partner The Institute of Leadership and Social Ethics is het alternatief van de Homo florens geformuleerd. Deze mens is gericht op duurzame relaties en vindt voldoening in het welzijn van anderen. Dit mensbeeld kan studenten in het Hoger Economisch Onderwijs ondersteunen tijdens hun loopbaan mee te werken aan de transitie naar een duurzame, inclusieve en menswaardige economie. Nieuwsgierig? Lees alvast meer over Homo florens:

In dit project worden deze theoretische inzichten over de Homo florens verwerkt in lesmethodes voor het Hoger Economisch Onderwijs. Met als doel: de leiders van morgen op te leiden tot het maken van andere, meer menswaardige keuzes waarbij het belang van de ander in hun economisch handelen (en dat van de organisaties waar ze werken) verankerd is. Enthousiast en geïnspireerd? Onderwijsprofessionals die mee willen doen zijn van harte welkom. Neem gauw contact op met Peter Luijten via Peter@lerenvoormorgen.org

Lees meer

Tijdlijn Homo Florens in kernmomenten

Januari – februari 2023:
Uitbreiding kennisnetwerk en leergemeenschap
Uitvoer en evaluatie bestaande pilots door leden van de leergemeenschap

Februari – april 2023
Kenniscreatie in het kennisnetwerk; planning en vormgeving pilots door leden van de leergemeenschap

Mei 2023
Eindsymposium waarin nieuwe inzichten worden gedeeld met onderwijsprofessionals, bedrijfsleven, pers en andere geïnteresseerden

Leden
Atelier KersenVeldt

Nieuwsbrief

Schrijf je in via onderstaand formulier om op de hoogte te blijven van dit project.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Inspiratie en nieuws vanuit project Homo Florens vind je hier!

Podcasts

Kennis

Kennis vanuit project Homo Florens vind je hier!
In het economische denken werd de mens vroeger vaak geconceptualiseerd als een homo economicus. Deze term werd door John Stuart Mill geïntroduceerd, niet zozeer om…

Meer projecten

Deel deze pagina: