LOGIN

Homo Florens in het Hoger Economisch Onderwijs

Project Homo Florens stimuleert het Hoger Economisch Onderwijs om anders naar de mens en diens drijfveren te kijken!

Doel van Homo Florens

In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit is op maximale bevrediging van diens eigen behoeften. Dat mensbeeld doet geen recht aan de waarde die mensen hechten aan relaties met de medemens. In wetenschappelijk onderzoek van onze partner The Institute of Leadership and Social Ethics is het alternatief van de Homo florens geformuleerd. Deze mens is gericht op duurzame relaties en vindt voldoening in het welzijn van anderen. Dit mensbeeld kan studenten in het Hoger Economisch Onderwijs ondersteunen tijdens hun loopbaan mee te werken aan de transitie naar een duurzame, inclusieve en menswaardige economie. Nieuwsgierig? Lees alvast meer over Homo florens:

In dit project worden deze theoretische inzichten over de Homo florens verwerkt in lesmethodes voor het Hoger Economisch Onderwijs. Met als doel: de leiders van morgen op te leiden tot het maken van andere, meer menswaardige keuzes waarbij het belang van de ander in hun economisch handelen (en dat van de organisaties waar ze werken) verankerd is. Enthousiast en geïnspireerd? Onderwijsprofessionals die mee willen doen zijn van harte welkom. Neem gauw contact op met projectmanager Bart Mijland.

Lees meer

Tijdlijn Homo Florens in kernmomenten

Oktober 2021 – Januari 2022:

Vorming kennisnetwerk en leergemeenschap

Februari 2022:

Oplevering White Paper over aansluiting Homo florens en nieuw economisch denken (door partner ILSE)

Februari – Augustus 2022:

Kenniscreatie in het kennisnetwerk; planning en vormgeving pilots door leden van de leergemeenschap

September – December 2022:

Uitvoer en evaluatie pilots door leden van de leergemeenschap

Januari 2023 

Eindsymposium waarin nieuwe inzichten worden gedeeld met onderwijsprofessionals, bedrijfsleven, pers en andere geïnteresseerden

Meer projecten

Inspiratie/nieuws

Inspiratie en nieuws vanuit project Homo Florens vind je hier!

Kennis

Kennis vanuit project Homo Florens vind je hier!
Deel deze pagina: