Zoek op
Sluit dit zoekvak.

BuildUpSkillsNL

Het project BuildUpSkillsNL draait om de zoektocht naar het vakmanschap dat nodig is voor een schone energietransitie. Doel van het project? Het ontwikkelen van een roadmap die beschrijft hoe Nederland dit benodigde vakmanschap versneld kan ontwikkelen.

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. Alleen met up-to-date vakmanschap zijn de doelen voor 2030 en 2050 te halen. BuildUpSkillsNL werkt als sinds 2011 aan deze uitdaging. De focus van BuildUpSkillsNL ligt op bijscholing van alle relevante vaardigheden die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Om de vernieuwingsgolf te versnellen werkt BuildUpSkillsNL aan synergie tussen vaardigheden die nodig zijn voor de vier transitie-elementen: energie, materiaal, klimaatadaptatie en digitalisering

Project BUS-NL
Op 1 oktober 2022 is BUS-NL gestart; met financiële steun van de Europese Unie. BUS-NL is een zusterproject van BuildUpSkillsNL. In dit project maken we in de eerste 8 maanden een analyse van de status quo. Dit om inzicht te krijgen in hoe ons denken over de vaardigheden die we nodig hebben voor de energietransitie; zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd, welke dingen gaan goed en op welke punten kan het beter of moeten we versnellen? Ook kijken we vooruit naar benodigd vakmanschap tussen 2022 en 2032, en naar welke kansen en uitdagingen er liggen. Vanuit het resultaat ‘de analyse status quo’ werken we met het BUS-NL netwerk in de tweede helft van 2023 aan een roadmap die schetst hoe we in Nederland de ontwikkeling van het benodigde vakmanschap kunnen versnellen.

BUS-NL infographic

Voor dit project hebben ISSO, TVVL, Leren voor Morgen, Building Changes, Het Groene Brein, Duneworks en ROC KWIC de handen ineengeslagen. Om voldoende binding te houden met de praktijk werken we samen met een breed netwerk van organisaties. Samen doen we het volgende:

  • We identificeren vaardigheden die nodig zijn voor het versnellen van de energietransitie
  • We werken samen met belanghebbenden en innovatienetwerken aan het identificeren van kansen en belemmeringen
  • We werken samen met opleiders aan actuele en innovatieve vormen van bijscholing

Meer weten?

Kijk op de website van BuildUpSkillsNL of neem contact op!

Meedoen?
Als je meedoet kun je bijdragen aan vakmanschap voor de energietransitie, je netwerk vergroten en kennis uitwisselen. Op de website van BuildUpSkillsNL vind je meer informatie over de manieren waarop jij kan meedoen.

Leden
Het Groene Brein

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Welke organisaties werken binnen het onderwijs aan het verbeteren van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Wat hebben…
Namens Coöperatie Leren voor Morgen staat er een artikel over duurzaam onderwijs in het juni nummer van het blad Van Twaalf tot Achttien.
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…
Wat moeten studenten in de bouw- en installatiesector leren om in de toekomst een duurzame, circulaire gebouwde omgeving te realiseren? Hoe veranderen de werkprocessen, welke…
Bij duurzaam onderwijs wordt er vaak gedacht aan een schooltuin, een warme truiendag en aan aardrijkskunde. De focus ligt voor veel scholen dan ook op…
"Luister goed naar de zorgen van jongeren en hun concrete aanbevelingen." Sandra Pellegrom over werken aan de SDG's

Meer projecten

Deel deze pagina: