Designsprint Circulaire Glastuinbouw

Zuid-Holland staat voor grote verduurzamingsuitdagingen gekoppeld aan vraagstukken over de leefbaarheid van de regio. De hamvraag: hoe versnellen we de noodzakelijke transitieprocessen? Bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de provincie Zuid-Holland zetten hier gezamenlijk hun schouders onder. De tuinbouwsector is van oudsher een belangrijke sector in Zuid-Holland, die voor grote uitdagingen staat, onder andere op het gebied van energie, pesticide, gewasbescherming en het arbeidsvraagstuk.

Een groep vooraanstaande bedrijven en organisaties uit het tuinbouwcluster ziet in dat dit om nieuwe perspectieven vraagt op de tuinbouw met technische innovaties die hand in hand gaan met sociale innovaties. Eveneens wil deze groep werk maken van het versterken van vaardigheden binnen het cluster waarbij o.a. strategisch denkvermogen, sustainability skills en technische vaardigheden hand in hand gaan. Hierdoor ontstaat veel openheid om samenwerking aan te gaan met partners die zich in willen zetten voor gelijksoortige vraagstukken.

Tegelijkertijd zijn onderwijsinstellingen in Zuid-Holland op zoek naar manieren om hun leerlingen en studenten toe te rusten met diezelfde vaardigheden. Ook zij ervaren de noodzaak om te innoveren, om jongeren op te leiden voor werk dat het verschil maakt in urgente maatschappelijke en klimatologische vraagstukken. Er zijn al veel goede voorbeelden te vinden in de regio van onderwijs dat aansluit bij duurzaamheidstransities. Om leren voor duurzame ontwikkeling in de regio naar een hoger niveau te tillen, is meer structurele – doch flexibele – samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en praktijk nodig.

Doel van het project
In dit project maken we ons samen sterk voor de ontwikkeling van circulaire, duurzame vaardigheden in de tuinbouw. Hiervoor brengen we in kaart welke vaardigheden/competenties/kennis ondernemers nodig hebben om te werken aan de versnelde transitie naar een circulaire economie. Hoe zorgen we dat die vaardigheden en kennis door de hele regio stromen? En op welke wijze leren we, zodat dit past bij de complexiteit en urgentie van de leerprocessen? We willen op basis hiervan een leeromgeving opzetten voor de ontwikkeling van sustainability skills in glastuinbouw.

Aanpak
Tussen december 2022 en maart 2023, geven we vanuit de praktijkvraag een dergelijke leeromgeving vorm met potentiële partners door:

  • De bereidheid te borgen bij ondernemers om te experimenteren met de ontwikkeling van sustainability skills.
  • De bereidheid te borgen bij onderwijsinstellingen om sustainability skills in hun curriculum te verweven in relatie tot de glastuinbouw.
  • Deze partijen bijeen brengen in sprintsessies om het programma te ontwerpen (inhoud en vorm).

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Linda van Aken van ACCEZ.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 

No results found.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…

Meer projecten

Deel deze pagina: