LOGIN

Kennisontwikkeling

Op het gebied van duurzaam onderwijs

Bij Leren voor Morgen vinden we kennisontwikkeling en kennisdeling belangrijk. De kennis ontwikkelen we samen met onze netwerkpartners, leden en andere belangrijke spelers in dit veld. Kennis delen we door middel van projecten, bijeenkomsten, artikelen, tools en lesmateriaal. Hieronder vind je een overzicht van alle artikelen, lesmaterialen en recensies, te filteren op verschillende criteria.

Tools

Ga aan de slag met een van onze tools om de transitie naar duurzaam onderwijs op jouw school of in jouw klas te versnellen!

De routekaart biedt scholen de kans om een eigen unieke visie en strategie voor duurzaamheid te maken.

Kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen

Voor duurzame ontwikkeling.

Duurzame stages met impact.

Digitaal kennisplatform.

Vrij toegankelijk lesmateriaal voor PO, VO en MBO.

SustainaBul stimuleert en ondersteunt onderwijsinstellingen om het onderwijs duurzamer te maken.

Artikelen

Hier vind je alle belangrijke en relevante documenten op het gebied van duurzaam onderwijs in de vorm van artikelen, onderzoeken en rapporten.
“We horen steeds: diversiteit en inclusie, dat gaat niet over mij, dat gaat over de ander. Dat is niet zo. Los van het feit dat…
Van Twaalf tot Achttien is een blad met actuele ontwikkelingen op het gebied van (voortgezet) onderwijs. Het is interessant voor iedereen die van onderwijs houdt.…
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Om deze redenen hebben IKcircuLEER, SME en Circulair Friesland | SPARK the Movement namens de Coöperatie Leren voor Morgen een inspirerende onderwijshandleiding ontwikkeld over circular…
Arjen Wals van Wageningen University en Rosalie Mathie van The Norwegian University of Life Sciences hebben voorbeelden van de Whole School Approach (WSA) van over…
Dit heeft twee doelen: 1. Zicht te krijgen op de landelijke impact van het Circular Skills programma 2. De stand van zaken rondom circulariteit in…
Deze vragen zijn leidend in een onderzoek van Leren voor Morgen en ISSO, Kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek naar de toekomst van het beroepsonderwijs voor…

Lesmaterialen

Ga op zoek naar lesmateriaal wat bij jou past! Hier vind je al het lesmateriaal op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling, te filteren op alle onderwijslagen. Meer duurzaam lesmateriaal vind je op WikiWijs!
Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven water leren jongeren wat waterbouw is en welke beroepsperspectieven deze…
Het Educatief Programma van de  Floriade is beschikbaar! Goed te weten dat er een Educatieve Programma is voor alle leerlingen en studenten vanaf 12 jaar.…
In 2021 organiseerden docenten en onderwijsontwikkelaars vanuit een project van Leren voor Morgen drie co-creatiesessies met mbo-docenten. De sessies hadden twee uitgangspunten: 1. inspireren en…
Leerlingen onderzoeken keurmerken en producten en ontdekken dat productie van voedsel invloed kan hebben op het milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Ze gaan vervolgens als ware…
Composteer in de klas jullie eigen groenafval in een wormenbak en ervaar hoe oude schillen in een paar maanden transformeren tot een vruchtbare grond.
In de Smaakmissie Moestuin ontdekken leerlingen van groep 1 t/m 4 van alles over de moestuin. Ze gaan zelf aan de slag en ontdekken zo…
Stichting Techniekpromotie ontwikkeld lespakketten voor kinderen van 4 tot 18 jaar, waarmee zij hun talent op het gebied van technologie leren kennen en ontwikkelen. De…
Day for Change biedt gastlessen aan over Wereldburgerschap, Duurzaam Ondernemen, Eigen Geld en Impact van corona. Ze werken met een team van ervaren docenten die…
Voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs zijn er twee activiteiten aan met als om leerlingen kennis te laten maken met duurzame energiebronnen. Niet…
Hoe bouw je het grootste windpark van Nederland, op land en in het water? Hoe werkt een windturbine? De lesmodule bestaat uit drie complete lessen…
Hoe zorgen we ervoor dat de energievoorziening 100% duurzaam is? Met de gratis serious game You’ve got the power gaan leerlingen in het vo en…
De leerlingen maken met de stroomranking een plan van aanpak waarin ze erachter komen welke stroom de school gebruikt en waarom. Er is een handleiding…
Op HoeZoMediawijs.nl kunnen kinderen vanaf 10 jaar en jongeren zelfstandig aan de slag met sociale media, mediavaardigheden en mediawijsheid. Thuis én in de klas!
NatuurWijs heeft ism Staatsbosbeheer natuuropdrachten ontwikkeld voor in de tuin of park. Kijk voor deze doe-opdrachten op de site of meld je aan voor de…
Met het Verwonderpaspoort krijg je toegang tot een de digitale verwonderwereld waarin tal van activiteiten, proefjes en spelletjes op het gebied van NWTD (Natuur, Wetenschap,…
Het voedselsysteem is een complex systeem. Het gaat van voedsel verbouwen, tot voedseltransport en -verwerking, tot het maken van gerechten en het consumeren van voedsel.…
Bij de film ‘de wilde stad‘ is een interactief lespakket ontwikkeld voor groep 4, 5 en 6, met clips op basis van beelden uit de…
Toekomstkunde (bovenbouw PO) zijn lessen door WWF over onderwerpen als plastic soep, bosbranden in Australië of bijvoorbeeld duurzaam op vakantie gaan. Er zijn 5.000 leerkrachten…
In het voorjaar van 2022 geeft Stichting Technotrend op 6 basisscholen in Utrecht-Overvecht het lesprogramma Groen & Energie. Dat is een lessenserie over kringlopen in…
Positieve effecten op leerling én docent Agnes van den Berg laat in een trendanalyse van onderzoeken naar de effecten van natuur op kinderen zien dat…

Recensies

Chris Maas Geesteranus (Lid via de VVM, sectie NME) deelt elke maand een recensie over een onderwijsboek met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Laat je inspireren tot het verder lezen in een van deze onderwijsboeken.
De inhoud De achterkant van dit boekje meldt over de inhoud het volgende: Het lijkt dus alsof dit boek gaat over de ‘strijd’ tussen twee…
De overheid ondersteunt al jaren het uitgangspunt dat er meer duurzaam onderwijs gegeven moet worden op Nederlandse scholen. Toch gebeurt dat nog niet in alle…
Algemeen Handboek? Dit eerste woord in de titel van het boek doet me meteen afvragen: wat is er nu ‘handboekachtig’ aan een verzameling beschrijvingen van…
Inhoud Je hoeft geen natuurgids te zijn om deze brochure te kunnen gebruiken. Want afgezien van de werkvorm ‘excursie’ – die immers ook leraren in…
Met dit didactiekboek kunnen leraren (vooral biologieleraren en dito studenten aan universitaire lerarenopleidingen zijn de doelgroep) en onderwijsorganisaties wel een tijdje zoet zijn. Want het…
Eerst maar eens de prent waarmee de WSA, in mijn beleving, in Nederland zo illustratief werd geïntroduceerd. Dat was toen Arjen Wals (WUR) zo’n zeven…
Een bijzonder boek – zeker in 1996 – dit pleidooi voor een nieuwe visie op leren: ‘Education for change’ noemt Sterling het zelf in één…
Deze brochure is geschreven door collega’s uit Vlaanderen. De Vlaamse overheid, waar beiden toen werkten, zegt er het volgende over: ‘De publicatie is een visievormend…
Deel deze pagina: