VO

voortgezet onderwijs

Dit is de overzichtspagina voor het Voortgezet Onderwijs (vo) waar je kennis, online en offline events, nieuws en tools vindt om binnen het vo aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Steeds meer vo-scholen maken werk van leren voor duurzame ontwikkeling. Ze bouwen zo mee aan een duurzame samenleving en een circulaire economie met ruimte voor ontplooiing van ieders unieke talent.

Via het Leren voor Morgen netwerk kunnen leerkrachten en schoolleiders actief leren van elkaars ervaringen. Ook bieden we hen instrumenten en tools (zoals de Sustainabul) aan waarmee zij verder invulling kunnen geven aan de verduurzaming van hun onderwijs.

De Whole School Approach helpt scholen (op strategisch niveau) om duurzaam denken en doen dáár te starten waar de school op dit moment mee bezig is: of dit nu het verduurzamen van de kantine is of het vernieuwen van lesmateriaal.

Projecten

Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een groot aantal projecten die bijdragen aan duurzaam onderwijs. Dit doen we vanuit onze eigen organisaties, maar daarnaast werken we ook aan gemeenschappelijke projecten. Door gerichte samenwerking op te zoeken bereiken we een breder publiek en versnellen we de transitie naar duurzaam onderwijs. Bekijk onze projecten binnen het vo.
In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. Die bijeenkomsten zijn terug…
De Circular Skills Meetup was hét event voor professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden, die werken aan de…
Drie leden van Coöperatie Leren voor Morgen zijn in gesprek gegaan met docenten uit het VO, MBO en HO over…
Organiseer een feestelijke kledingruil bij jou op school
Dit project is gericht op het vormen van een interdisciplinaire samenwerking met als doel om bij de dragen het opbouwen…
Met het onderwijsconsortium in Flevoland werken we aan het structureel opleiden voor een Circulaire Regionale Economie. Dit doen we door…
Leden van Coöperatie Leren voor Morgen hebben een Routekaart Duurzaam Onderwijs ontwikkeld waarmee scholen zelf een visie kunnen ontwikkelen die…

Lesmaterialen

Al het lesmateriaal op deze pagina heeft het keurmerk ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’. Om dit keurmerk te kunnen ontvangen, moet…
17 doelen die je deelt! 17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om…
Lesmateriaal Land boven Water Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven…

Actueel

Er gebeurt enorm veel binnen het onderwijs op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Bekijk hieronder de belangrijkste online en offline events die plaatsvinden binnen het vo.

Agenda

Er gebeurt enorm veel binnen het onderwijs op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Bekijk hieronder de belangrijkste online en offline events die plaatsvinden binnen het vo.

Kennis

Alles wat je wilt weten over duurzaam onderwijs in het vo
Deze startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs.
Weten jouw leerlingen waar hun telefoon naartoe gaat als ze een nieuwe kopen? Of wat er gebeurt met de materialen in het oude gebouw op…
In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…
In 2011 is door BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL) een roadmap opgesteld om in Nederland de bouw- en installatiesector goed voor te bereiden op de energietransitie van de…
Dit onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van…
Welke organisaties werken binnen het onderwijs aan het verbeteren van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Wat hebben…
Namens Coöperatie Leren voor Morgen staat er een artikel over duurzaam onderwijs in het juni nummer van het blad Van Twaalf tot Achttien.
Deel deze pagina: