LOGIN

Pleitbezorging

Gezamenlijk staan we sterker en kunnen we het maatschappelijke belang van duurzaam onderwijs meer gewicht geven. Hiervoor gaan we in gesprek met politici, bewindspersonen, beleidsmedewerker en belangenorganisaties.

Hoewel artikel 21 van de grondwet de vrijheid van onderwijs borgt, worden de kwaliteitseisen en leerdoelen bepaald door de politiek en getoetst door de overheid. Door duurzaamheid onderdeel te maken van de leerdoelen, meer vakoverstijgend te werken, criteria vast te stellen om de mate van duurzaamheid van een onderwijsinstelling te meten, daarover transparant te rapporteren en door docenten te helpen met duurzaam lesmateriaal kan de overheid bijdragen aan het voorbereiden van leerlingen en studenten op de maatschappij van de toekomst.

Curriculumherziening
We werken mee aan het onderwijs van morgen. Dit doen we o.a. doordat we ons inzetten voor de Curriculumherziening. Dit traject startte in 2018, toen was het 12 jaar geleden dat de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet werden vernieuwd. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkel- en feedbacksessie geweest.

Afhankelijk van de vorderingen van de Curriculumherziening, zullen we ook in 2022 ons blijven inzetten voor pleitbezorging van het nieuwe curriculum, waarin duurzaamheid zo’n belangrijke rol speelt.

Periodiek wordt de voortgang op de Sustaianble Development Goals gemeten. Deze impactmeting is een belangrijke indicator voor onze doelstellingen op het gebied van leren voor…
De Berlin Declaration on Education for Sustainable Development (ESD) pleit voor verankeren van duurzame ontwikkeling in de basis van het onderwijs in alle onderwijslagen. Op…
Anne Urai (universitair docent Universiteit Leiden) ondertekende de brief en stelt: “Nederlandse universiteiten en hogescholen doen veel om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, ze doen…
Wat is er nodig? Essentieel is een duidelijke visie van de politiek en ministerie van OCW op de rol van educatie in het realiseren van…
Maak ons weerbaar tegen klimaatverandering! Dat is de oproep die jongerenorganisatie Klimaat in de Klas doet met hun manifest. Het doel van het manifest is…
‘Integreer klimaat en gezondheid in al het onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid’, dat is de oproep die negen jonge zorgverleners doen in hun brief.…
Deel deze pagina: