Circular Skills in het vmbo

Veel van jouw leerlingen die straks werken in bouw- en installatiebedrijven krijgen later te maken met circulair werken. Het werk gaat veranderen en hier hebben zij circulaire vaardigheden voor nodig. Het opnemen van deze vaardigheden in het VMBO techniekcurriculum staat nog in de kinderschoenen. Met het inspiratiedocument wat in dit project is ontwikkeld helpen we je om hier stappen in te zetten.

De overheid vraagt bouw- en installatiebedrijven steeds meer circulair te gaan werken. Wat houdt dat in? Er zijn zeven trends die belangrijk zijn in circulair werken:

  1. Adaptief, modulair en remontabel bouwen
  2. Gebruik van secundaire grondstoffen en biobased materialen
  3. Hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en producten
  4. Optimaliseren van gebruiks- en levensduur
  5. Bevorderen van ketenintegratie- en samenwerking
  6. Ontwikkelen uniforme meetmethode
  7. Ontwikkelen van circulaire verdienmodellen

 

Het resultaat van dit project is een inspiratiedocument waarin we deze trends toelichten en je inspiratie bieden voor verschillende praktijkopdrachten die hierbij aansluiten. Deze praktijkopdrachten kun je oppakken met je leerlingen. We hebben ons daarbij gericht op die opdrachten die zich naar onze mening het beste lenen om ook praktisch mee aan de slag te gaan in de klas.

Daarnaast is er een lespakket Circular Skills ontwikkeld. Circular Skills is een lesmethode die VMBO-leerlingen helpt om duurzame en circulaire vaardigheden te ontwikkelen. Het programma is gericht op het aanleren van circular thinking, design thinking en algemene duurzaamheidsprincipes. Het leert leerlingen kritisch te kijken naar alle aspecten van de productieketen en maakt hen bewust van de impact van hun handelen op het milieu en de maatschappij.

Het programma bestaat uit lessen op school met daarbij praktijk-challenges. Tijdens de lessen komen verschillende onderwerpen aan bod zoals de impact van de industrie op het milieu, op de leef- en werkomstandigheden van werkers in lagelonenlanden, de rol van de consument en de rol van de producent. Meer informatie vind je hier!

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Patrick van der Hofstad van Stichting Technotrend.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Het project Circular Skills in het vmbo is inmiddels afgerond. Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
Stichting Technotrend

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Weten jouw leerlingen waar hun telefoon naartoe gaat als ze een nieuwe kopen? Of wat er gebeurt met de materialen in het oude gebouw op…

Meer projecten

Deel deze pagina: