Minor Duurzame Technologie

In dit project zijn we samen met de Hogeschool Windesheim aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een Minor Duurzame technologie. Hierbij heeft O3-Effect een aantal ontwikkelbijeenkomsten begeleid van de COP die werkt aan de ontwikkeling van deze minor. De focus van deze begeleiding lag op commitment, de aansluiting op LvDO, onderwijsontwerp en het faciliteren van de samenwerking tussen verschillende betrokken disciplines.

De doelstelling voor deze fase van het Circular Skills programma richt zich op de professionele ontwikkeling van de docent in relatie tot omgeving en didactiek. In de uitvraag wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de docent centraal moet staan op twee terreinen:

– De nauwe samenwerking met de omgeving en hoe je dit als docent kan faciliteren
– Ontwikkeling op het gebied van nieuwe vormen van kennisoverdracht en instructie.

Hogeschool Windesheim – Community Of Practice

Naar aanleiding van de bovenstaande doelen en het contact met leden van het SDG impact LAB Windesheim, hebben we gekozen voor een samenwerking met de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Via de contacten van het LAB hebben we in april 2021, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende mensen uit diverse disciplines/opleidingen om het Circular Skills programma onder de aandacht te brengen en de behoeften uit te vragen.

 • Teamleider en docent Industrieel Product Ontwerpen
 • Docent Engineering & Design
 • Lecturer // Internship counsellor // Member of Curriculum Committee // SDG Impact Lab Windesheim University of Applied Sciences: Windesheim Honours College // Degree Programme: Global Project and Change Management
 • Docentonderzoeker: domein Business, Media en Recht // lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie // opleiding HBO Rechten
 • Docent Finance & Control Windesheim: Verbonden aan lectoraat Netwerken In een Circulaire Economie (NICE)

Op basis van deze gesprekken zijn wij in contact gekomen met de Community Of Practice (COP). De COP bestaat uit verschillende disciplines uit het domein Techniek, te weten; werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische bedrijfskunde & logistics engineering en industrieel product ontwerpen. Samen zijn zij bezig met het ontwikkelen van de minor “duurzame technologie” waarin de ambitie is om duurzaamheid en circulaire vaardigheden te integreren in de opdrachten van de minor. Deze ambitie heeft vooraf de uitdaging in de complexiteit van interdisciplinair samenwerken vanuit de verschillende inhoudelijke behoeften die de aparte disciplines hebben bij het ontwerpen van de minor.

Ontwikkelen van de minor

Na verkennende gesprekken met de teamleider werktuigbouwkunde, een docent met portefeuille duurzaamheid en de trekker van het COP, is de behoefte aan ondersteuning op dit ontwikkelproces geduid. De vraag aan O3-effect is daarbij: Begeleid een aantal ontwikkelbijeenkomsten van de COP waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de nieuwe minor. De begeleiding zou zich moeten richten op:

 • Commitment op de gezamenlijke uitgangspunten voor het onderwerpen van het onderwijs in de minor
 • Deze uitgangspunten sluiten aan bij de uitgangspunten van leren voor duurzame ontwikkeling en de uitwerking die eerder aan de COP is gepresenteerd
 • Het ontwerpen van onderwijs zodat de uitgangspunten vertaald worden naar een concrete onderwijsactiviteiten
 • Het faciliteren van het gesprek en de samenwerking tussen de verschillende disciplines

Bijeenkomsten en resultaten

Meer informatie over de bijeenkomsten en de resultaten van dit project lees je hier!

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Guido Bastiaans van O3-Effect

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Dit project is inmiddels afgerond. Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

 • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
 • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
 • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
O3-Effect

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…

Meer projecten

Deel deze pagina: