SustainaBul MBO

Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook het MBO timmert flink aan de weg. SustainaBul MBO is een netwerk van scholen dat verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Dit doen zij door kennisdeling en samenwerking tijdens verschillende bijeenkomsten. Daarnaast is er een coöperatieve ranking waarbij zij elkaar stimuleren om verdere stappen te zetten.

Doel van de SustainaBul MBO

Met de SustainaBul probeert Leren voor Morgen, in samenwerking met de Goldschmeding Foundation, een verdere verduurzaming te bewerkstelligen in het onderwijs. Dat doen we door het onderwijs op een positieve manier te stimuleren en te inspireren door samenwerking, kennisdeling, collegiale consultatie en benchmark (hoe scoor je op het integraal verankeren van duurzaamheid in de instelling? Hoe is deze score vergeleken met andere instellingen? En waar liggen de verbeterpunten om verdere stappen te zetten?).

Zo dragen we met onze leden op een inspirerende en positieve manier bij aan de kwaliteitsverbetering en vernieuwing van het onderwijs en de gezamenlijke ontwikkeling richting een duurzame samenleving en arbeidsmarkt!

“In de huidige samenleving is het voor MBO-opleidingen onze maatschappelijke opdracht om onze studenten goed voor te bereiden op de beroepen van de toekomst. De wereld om ons heen is continu in beweging. Daarin zijn er veel thema’s die belangrijk zijn. Het klimaat, energie, voedsel en welzijn van mens en dier, dat zijn de thema’s die belangrijk zijn.” – Cyrille van Bragt, Raad van Bestuur bij Yuverta

Aanpak van SustainaBul MBO

SustainaBul MBO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Dit doen zij door kennisdeling en samenwerking in verschillende bijeenkomsten. De SustainaBul gaat uit van de Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling en de collegiale consultatie vindt daarom plaats rondom de thema’s onderwijs, praktijk, bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan.

Ook wordt er door de deelnemers een vragenlijst ingevuld over duurzaamheid binnen de school. Deze vragen geven een helder kader voor een duurzame school en helpen bij het opstellen en monitoren van duurzaamheidsbeleid. De vragenlijst en methodiek kan daarnaast worden ingezet als benchmark-tool. Aan het eind van het jaar worden alle deelnemers feestelijk in het zonnetje gezet bij de uitreiking van de SustainaBul. Hiermee zetten we de scholen en de rol die zij spelen in de transitie in de spotlight! Omdat alle rollen van belang zijn in de transitie werken we met drie categorieën: Kickstarters, Versnellers en Koplopers.

“SustainaBul MBO is een tool om scholen in beweging te zetten. Het is enerzijds een goede manier om zelf een nulmeting te doen om te kijken waar je staat op de verschillende duurzaamheidsthema’s en waar dus nog kansen voor verbetering liggen. Tegelijkertijd wordt je gelijk blootgesteld aan een netwerk van gelijkgestemden binnen andere mbo-scholen die rondom dezelfde thema’s aan het leren en implementeren zijn. Het geeft dus direct een community waar je kan samenwerken, kennis kunt delen en vragen kunt stellen. Ook geeft het een heel goed transparant beeld over de dingen die wel goed gaan en de dingen waarin je nog te leren hebt.” – Tessa Kramer, projectleider duurzaamheid bij het Mediacollege Amsterdam

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van SustainaBul MBO!

Leden
Atelier KersenVeldt

Agenda

Inspiratie/nieuws

Inspiratie en nieuws vanuit de SustainaBul MBO vind je hier!

Podcasts

Kennis

Kennis vanuit de SustainaBul MBO vind je hier!
Wil je met de verschillen onderwerpen uit de Sustainabul benchmark aan de slag en ben je op zoek naar beleid en maatregelen waar je aan…

Meer projecten

Deel deze pagina: