PO

primair onderwijs

Dit is de overzichtspagina voor het primair onderwijs (PO) waar je kennis, online en offline events, nieuws en tools vindt om binnen het po aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Steeds meer mensen zijn zich bewust dat de 21e eeuw een omslag vereist in de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan. Hoe kunnen we bouwen aan een duurzame samenleving waar ruimte is voor ontplooiing van ieders unieke talent? En wat betekent dit voor het onderwijs? Hoe ontwikkel je bij kinderen een bewustzijn over duurzaamheid?

Steeds meer leerkrachten en schoolleiders zijn bezig om leren voor duurzame ontwikkeling een plek te geven in hun lessen en hun leeromgeving. Vanuit Leren voor Morgen bieden we hen een platform om actief te leren van elkaars ervaringen.

De Whole School Approach helpt scholen om duurzaam doen en denken dáár te starten waar de school op dit moment mee bezig is: of dit nu het verduurzamen van het curriculum is, het vergroenen van het schoolplein of het ontwikkelen van een visie op duurzaamheid  die aansluit bij het schoolbeleid. De WSA geeft ruimte om per onderdeel aan de slag te gaan, zonder de samenhang uit het oog te verliezen.

Projecten

Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een groot aantal projecten die bijdragen aan duurzaam onderwijs. Dit doen we vanuit onze eigen organisaties, maar daarnaast werken we ook aan gemeenschappelijke projecten. Door gerichte samenwerking op te zoeken bereiken we een breder publiek en versnellen we de transitie naar duurzaam onderwijs. Bekijk onze projecten binnen het po.
In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. Die bijeenkomsten zijn terug…
Organiseer een feestelijke kledingruil bij jou op school
De SDG kennismakingslessen voor PO, VO/MBO, of HBO
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat…
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van…
Op deze dag wordt er in heel Nederland extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid in het onderwijs!
Hoe ziet je ideale school eruit? We geven leerlingen een stem om zo de juiste stappen te zetten in duurzame…

Lesmaterialen

Al het lesmateriaal op deze pagina heeft het keurmerk ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’. Om dit keurmerk te kunnen ontvangen, moet…
17 doelen die je deelt! 17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om…
Lesmateriaal Land boven Water Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven…

Actueel

beurt enorm veel binnen het onderwijs op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Bekijk hieronder de belangrijkste online en offline events die plaatsvinden binnen het po.

Agenda

beurt enorm veel binnen het onderwijs op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Bekijk hieronder de belangrijkste online en offline events die plaatsvinden binnen het po.
do 6 juni 2024, 09:30 U 12:00 U
Nader te bepalen (centraal in Nederland)
ma 10 juni 2024 zo 16 juni 2024
Heel Nederland
ma 7 oktober 2024
Heel Nederland
wo 9 oktober 2024 vr 11 oktober 2024

Kennis

Alles wat je wilt weten over duurzaam onderwijs in het po
Het onderwijs kan veel bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Scholen spelen onder andere een belangrijke rol bij het vergroten van kennis en…
Schoolbesturen en schoolleiders staan voor de uitdaging om een duurzame leeromgeving te creëren die niet alleen gericht is op kennisoverdracht, maar ook op menselijkheid en…
Deze startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs.
In het schooljaar 2021-2022 heeft een schoolleiderskenniskring  samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs, vanuit een toekomst- en…
Dit onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van…
Welke organisaties werken binnen het onderwijs aan het verbeteren van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Wat hebben…
Bij duurzaam onderwijs wordt er vaak gedacht aan een schooltuin, een warme truiendag en aan aardrijkskunde. De focus ligt voor veel scholen dan ook op…
Deel deze pagina: