SustainaBul HO

Welke instellingen in het HO staan vooraan op het gebied van duurzaamheid en wat kunnen we van hen leren? Dat maakt de SustainaBul HO duidelijk!

Doel van de SustainaBul HO

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming van het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren streeft Morgen ernaar het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs namelijk van doorslaggevend belang.

De SustainaBul is door de jaren heen gegroeid naar het grootste project dat Studenten voor Morgen organiseert en is uniek in zijn soort. Nergens in de wereld is er een ranglijst van deze soort en schaal die uitgevoerd en geïnitieerd is door studenten die dit alles vrijwillig verrichten. Vanuit deze unieke positie draagt de SustainaBul bij aan de verduurzaming van het Hoger Onderwijs.

Kennisdeling wordt steeds belangrijker en is daarom ook een onderdeel van de SustainaBul, waarin onderwijsinstellingen hun best practices kunnen delen. Wij hopen daarom, naast het inzicht in de prestaties en ambities op duurzaamheidsgebied, ook een platform te faciliteren waar men van elkaar kan leren en best practices met elkaar kan delen. Zo kunnen we onze handen ineenslaan en toewerken naar duurzaam onderwijs!

Aanpak

Het beoordelingsproces van de SustainaBul verloopt in twee verschillende rondes. In de eerste ronde wordt de vragenlijst voor iedere instelling ingevuld door rankers (studenten) aan de hand van online beschikbare informatie. De uitkomst van deze eerste ranking en bijbehorende feedback zal vervolgens worden gedeeld met de instellingen, waarna de hoger onderwijsinstellingen de kans krijgen om per vraag aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren om hun score te verbeteren. Wanneer de deadline hiervoor is verstreken, zal de tweede ronde voor de rankers beginnen. In deze ronde zal er door de studenten nogmaals gekeken worden naar de vragenlijst. Bij deze beoordeling wordt het aangeleverde extra bewijsmateriaal meegenomen. De definitieve ranglijst zal vervolgens worden gevormd en deze zal bekend worden gemaakt tijdens de Groene Peper (voorheen de Nationale Dag voor de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs).

No results found.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Inspiratie en nieuws vanuit de SustainaBul HO vind je hier!

Podcasts

Kennis

Kennis vanuit de SustainaBul HO vind je hier!

Meer projecten

Deel deze pagina: