School in Transitie

Hoe wordt een school een duurzame school? Waar start je? Een duurzame school worden, dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Bovendien ziet voor de ene school de weg en uitkomst er anders uit dan bij een andere school, afhankelijk van de visie van de school op onderwijs en waar zij zich in de transitie bevinden. Binnen dit thema vind je alle projecten en tools die concrete handvaten bieden voor scholen die bezig zijn of aan de slag willen met deze transitie.

Projecten

In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. Die bijeenkomsten zijn terug te kijken op deze website…
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van duurzame ontwikkeling in het onderwijs: duurzaamheid stond en staat hoog in de politieke en…
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook steeds meer VO-scholen vinden dit belangrijk. De SustainaBul VO stimuleert en ondersteunt scholen om het onderwijs…
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Ook het MBO timmert flink aan de weg. De Sustainabul MBO rankt ROC/AOC’s/Vakinstellingen op onderwijs, praktijk, bedrijfsvoering…
Welke instellingen in het HO staan vooraan op het gebied van duurzaamheid en wat kunnen we van hen leren? Dat maakt de SustainaBul HO duidelijk!…

Laatste nieuws

Kennis

In het kader van de wereldwijde transitie naar duurzaamheid, verankerd in internationale verdragen en nationaal beleid, staat het (middelbaar beroeps-) onderwijs in Nederland centraal. Hier…
In het schooljaar 2021-2022 heeft een schoolleiderskenniskring  samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs, vanuit een toekomst- en…
Dit onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van…
Wil je met de verschillen onderwerpen uit de Sustainabul benchmark aan de slag en ben je op zoek naar beleid en maatregelen waar je aan…
Namens Coöperatie Leren voor Morgen staat er een artikel over duurzaam onderwijs in het juni nummer van het blad Van Twaalf tot Achttien.
Vanuit de overheid ontbreekt visie en beleid op het gebied van duurzaam onderwijs, schrijft een coalitie uit het onderwijsveld. Een oproep aan het komende kabinet…
Het Whole School Approaches to Sustainability onderzoek laat voorbeelden zien van de toepassing van de Whole School Approach van over de hele wereld.
Deze drie documenten bevatten de hoofdlijnen en ambities voor de komende jaren en aanbevelingen aan Member States.
Deel deze pagina: