Whole School Approach

voor duurzame ontwikkeling

Jongeren, bedrijven en overheden in de regio, landelijk en internationaal… steeds meer mensen zijn zich bewust dat de 21e eeuw een omslag vereist in de manier waarop we met elkaar en de aarde om gaan. Hoe kunnen we bouwen aan een circulaire economie en een duurzame samenleving? Aan een toekomstwaardige wereld?

Ook steeds meer scholen stellen zich de vraag hoe zij het leren voor duurzame ontwikkeling een plek kunnen geven in het onderwijs. Hoe veranker je duurzaam doen en denken op zo’n manier dat dit meer wordt dan het werk van individuele enthousiastelingen en de school duurzaam denken en doen structureel in het DNA krijgt?

Experts en onderwijsmakers met verschillende achtergronden ontwikkelden dit basisdocument voor een Whole School Approach (WSA) voor duurzame ontwikkeling. De WSA is een integrale aanpak waarbij alle domeinen die van invloed zijn op het leren, bijdragen aan de vraag hoe we de transitie richting een sociale en groene wereld kunnen maken.

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN laten zien welke vraagstukken we hiervoor bij de kop moeten pakken. De SDG’s werden in 2015 door alle landen van de Verenigde Naties ondertekend als dé uitdagingen waar we in onze tijd voor staan. Beleid op allerlei terreinen en niveaus richt zich op realisatie van deze doelen, maar willen we hier in 2030 een stevige stap in hebben gemaakt dan is het ook aan ons als burgers en professionals om te leren hoe we een bijdrage aan kunnen leveren.

De Whole School Approach (WSA) voor duurzame ontwikkeling ondersteunt scholen om de complexiteit van en de samenhang tussen duurzaamheidsvraagstukken een vaste plek te geven.

Niet alleen in het curriculum, de pedagogisch-didactische aanpak en de bedrijfsvoering, maar ook met betrekking wat wij als onderwijsmakers hier in te leren hebben én hoe de omgeving van de school hieraan kan bijdragen. Dit alles vanuit een gedeelde visie. De WSA kan worden ingezet voor alle typen onderwijs, van basisschool tot universiteit.

Naast uitleg over wat de WSA is en hoe je er mee aan de slag kunt gaan, is het doel van dit basisdocument ook om vanuit een gemeenschappelijke taal met elkaar over integrale, structurele inbedding van leren voor duurzame ontwikkeling te kunnen praten. Als schrijvers zien we dit dan ook als een ‘levend’ document. We hebben hier met een divers, deskundig en praktisch gericht team en dito klankbordgroep aan gewerkt, maar mettertijd zullen we op basis van iedereen die met de WSA aan de slag is verdiepende en vernieuwende inzichten ontwikkelen.

Verder is het goed te weten dat de coöperatie Leren voor Morgen op basis van dit document reeds een vervolgtraject is gestart, om verdere WSA- tools en handvatten te ontwikkelen. Ook voor ondersteuning kan de coöperatie worden benaderd.

We hopen dat de Whole School Approach (WSA) voor duurzame ontwikkeling jullie en jullie leerlingen en studenten helpt om met plezier te bouwen aan een groene, gezonde en gelukkige school op een vitale planeet!

    Deel deze pagina: