Circular Skills in de bouw

In de bouwsector willen we steeds meer circulair werken in plaats van lineair. Dit betekent dat we steeds meer gaan monteren in plaats van bouwen en demonteren in plaats van slopen. Het doel is om in 2050 volledig circulair te werken: alle afvalstoffen worden ingezet als nieuwe grondstoffen. Dit betekent dat alle materialen na hun levensduur opnieuw ingezet worden, waardoor de waarde behouden blijft en er geen ‘nieuwe’ materialen nodig zijn.

In de toekomst, in de circulaire economie, worden gebouwen goed onderhouden om de levensduur te verlengen. Vervolgens worden de onderdelen gedemonteerd waarna die opgeknapt en elders weer gebruikt kunnen worden. Als de kwaliteit er van te laag is, kan je de onderdelen recyclen tot grondstoffen die daarna weer gebruikt worden in nieuwe producten.

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

In dit project onderzoeken we wat de verschuiving van lineair naar circulair bouwen betekent voor de sector en de hieraan gerelateerde opleidingen. Er is gekeken naar:

  • De vaardigheden die nodig zijn om circulair te bouwen, zowel overkoepelen als voor verschillende beroepen in de bouw- en installatiewereld
  • Hoe we goed kunnen ontwerpen
  • Welke didactische werkvormen hierbij behulpzaam kunnen zijn

Dit heeft geresulteerd in een e-learning die je hier kunt vinden!

Meer weten?
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob de Vrind van het Koning Willem I College.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Dit project is inmiddels afgerond. Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 

No results found.

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

In 2011 is door BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL) een roadmap opgesteld om in Nederland de bouw- en installatiesector goed voor te bereiden op de energietransitie van de…
Om de circulaire transitie te versnellen zijn vaardigheden nodig die mensen in staat stellen om innovaties te benutten, nieuwe bedrijfsprocessen in te richten, te denken…

Meer projecten

Deel deze pagina: