Futureproef

Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor ontstaat er een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. In dit project geven we jongeren een stem over het circulair onderwijs in Nederland!

We staan in Nederland voor grote uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en leefomgeving. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaars en sociale onrechtvaardigheid neemt toe. Onze samenleving is in transitie.

Vanuit deze problematiek wordt er hard gewerkt om de oplossingen samen handen en voeten te geven, onder meer in het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord. De energietransitie en de transitie naar een circulaire economie (CE) krijgen concreet vorm.

Bij het vormgeven van deze transities spelen scholing en onderwijs een belangrijke rol. Veel banen veranderen, er ontstaan nieuwe beroepen en werknemers hebben andere kennis en competenties nodig. Zowel in het initieel opleiden als in het verkrijgen en bijleren van duurzame skills die nodig zijn voor deze transities, zijn het MBO, HBO en WO van groot belang.

Echter is de aanpak die scholen, onderwijskundigen en maatschappelijke organisaties ontwikkelen zelden onderlegd met de visie van jongeren. Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor ontstaat er een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze mismatch zorgt ervoor dat jongeren niet goed mee kunnen komen in de verschillende fundamentele opgaves die voor ons liggen. De overheid, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen missen op dit moment daardoor juist de groep die bij deze fundamentele opgaves voorop kan staan.

Vanuit dit perspectief is Studenten voor Morgen, in samenwerking met Leren voor Morgen en de Jonge Klimaatbeweging, een onderzoek gestart om de mening van jongeren op te halen over het circulair onderwijs in Nederland. Daarbij zijn we aan de slag gegaan met vragen als; ‘Wat vinden jongeren belangrijk?’, ‘Wat willen zij graag leren?’, ‘Hoe willen zij dan leren?’ en ‘Hoe zouden zij hun onderwijs ingericht willen zien met het oog op een veranderende wereld en de behoefte aan circular skills die daarbij ontstaat?’.

In samenwerking met de Sustainability Games is er een online game gecreëerd; de FutureProef. In deze game kunnen studenten hun mening over het onderwijs geven. Ook zijn er meerdere workshops en gastlessen in het teken van de Circulaire Economie op scholen door heel Nederland gegeven. Vanuit de input van de game en de gastlessen zijn er vervolgens jongerentafels georganiseerd. Hier zijn verdiepende gesprekken met de studenten gevoerd over waar zij tegen aan lopen in hun huidige onderwijs, maar ook waar zij de kansen voor verbeteringen zien.

Scroll naar beneden voor het whitepaper met de resultaten!

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Studenten voor Morgen.

Sluit aan bij Sustainability Skills!
Hieronder vertellen we je hoe je kunt aansluiten bij het programma.

  • Wil jouw organisatie zich aansluiten bij een van de bestaande regionale samenwerkingen (Friesland; Flevoland; Utrecht; Zuid-Holland; Rotterdam)? Neem dan contact op met Daan de Kruijf via daan@lerenvoormorgen.org.
  • Verbindt jouw initiatief op regionaal niveau het onderwijs, bedrijfsleven, overheden en onderzoekers? En wil je hiermee aansluiten bij het programma om dit initiatief door te ontwikkelen en/of te laten groeien? Graag leren we je beter kennen. Vul deze vragenlijst in, dan nemen we binnen 7 werkdagen contact met je op!
  • Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief! 
Leden
Studenten voor Morgen

Agenda

Inspiratie/nieuws

Podcasts

Kennis

Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor…

Meer projecten

Deel deze pagina: