Docenten

Docenten bereiden de nieuwe generaties voor op de toekomst. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verduurzamen van de samenleving. Leren voor Morgen biedt hiervoor de juiste tools aan docenten. Op deze pagina vind je alles wat relevant is voor docenten. Bekijk hieronder ook de docentencommunity en onze andere onderwijsnetwerken en sluit je aan!

Lesmaterialen

Al het lesmateriaal op deze pagina heeft het keurmerk ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’. Om dit keurmerk te kunnen ontvangen, moet…
17 doelen die je deelt! 17 Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om…
Lesmateriaal Land boven Water Land boven water is vakoverstijgend onderwijsmateriaal voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met land boven…
wo 6 maart 2024, 09:30 U 17:00 U
Het Woldhuis, Apeldoorn
vr 8 maart 2024, 11:30 U 17:00 U
De Boothstraat kerk
di 12 maart 2024, 16:00 U 19:00 U
de Kanselarij, Leeuwarden
do 14 maart 2024, 16:16 U 18:00 U
Pakhuis de Zwijger
do 14 maart 2024, 19:00 U
Pakhuis de Zwijger
ma 8 april 2024, 16:00 U 19:00 U
de Kanselarij, Leeuwarden
vr 12 april 2024 00:00 U
Hogeschool Utrecht
In het kader van de wereldwijde transitie naar duurzaamheid, verankerd in internationale verdragen en nationaal beleid, staat het (middelbaar beroeps-) onderwijs in Nederland centraal. Hier…
In het schooljaar 2021-2022 heeft een schoolleiderskenniskring  samengewerkt aan ontsluiting van kennis over het thema Duurzame Ontwikkeling in het Primair Onderwijs, vanuit een toekomst- en…
Weten jouw leerlingen waar hun telefoon naartoe gaat als ze een nieuwe kopen? Of wat er gebeurt met de materialen in het oude gebouw op…
In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie.…
Er wordt veel gezegd over de toekomstige arbeidsmarkt, zonder daarbij de toekomst zelf te betrekken. Het huidige beleid is te weinig op jongeren afgestemd. Hierdoor…
In 2011 is door BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL) een roadmap opgesteld om in Nederland de bouw- en installatiesector goed voor te bereiden op de energietransitie van de…
Dit onderzoek brengt de stand van zaken van leren voor duurzame ontwikkeling in het primair- en voortgezet onderwijs in kaart en inventariseert de ondersteuningsbehoefte van…
Wil je met de verschillen onderwerpen uit de Sustainabul benchmark aan de slag en ben je op zoek naar beleid en maatregelen waar je aan…
Welke organisaties werken binnen het onderwijs aan het verbeteren van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Wat hebben…
Namens Coöperatie Leren voor Morgen staat er een artikel over duurzaam onderwijs in het juni nummer van het blad Van Twaalf tot Achttien.
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Hoe ziet een monitor eruit die circulariteit in het onderwijs moet meten? Met deze hoofdvraag stapte Leren voor Morgen naar het onderzoeksbureau CINOP. Een vooronderzoek…
Het Circular Skills programma presenteert een nieuw rapport. In juni en juli heeft Leren voor Morgen i.s.m. NADO en SME een marktconsultatie georganiseerd in de…
De Circular Skills Meetup was hét event voor professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden, die werken aan de circulaire transitie. Samen onderzochten we…
Samen met een CoP van de Hogeschool Windesheim hebben we gewerkt aan de Minor Duurzame Technologie om duurzaamheid en circulaire vaardigheden te integreren in hoger…
Welke rollen vragen nieuwe onderwijsvormen, circulair onderwijs en het bouwen aan een circulaire economie van docenten? Deze vraag vormde de rode draad door het project…
Drie leden van Coöperatie Leren voor Morgen zijn in gesprek gegaan met docenten uit het VO, MBO en HO over wat er nodig is in…
Organiseer een feestelijke kledingruil bij jou op school
In dit project zetten we een leeromgeving op in Westland voor het ontwikkelen van Sustainability Skills rondom de circulaire glastuinbouw.
Dit project is gericht op het vormen van een interdisciplinaire samenwerking met als doel om bij de dragen het opbouwen van praktijk-, leer- en innovatiecapaciteit…
Deel deze pagina: