SDG 4

kwaliteitsonderwijs is essentieel voor duurzame ontwikkeling

De Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Deze 17 ontwikkelingsdoelen zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. Ze maken het mogelijk om duurzame ontwikkeling te meten.

Als coöperatie zetten we ons in voor leren voor duurzame ontwikkeling, maar wat bekend deze ontwikkeling? We gebruiken SDG’s om dit te duiden. We zien duurzaamheid als het totaal van alle 17 doelen. Daarom zetten onze leden zich allemaal in voor ten minste één maar vaak meerdere SDG’s.

De SDG’s bieden bovendien een integrale visie. Dat vinden we belangrijk, omdat alle doelen met elkaar samenhangen. Wat er bijvoorbeeld wordt gedaan op doel 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ heeft effect op doel 13 ‘Klimaatactie’, maar ook op doel 10 ‘Ongelijkheid verminderen’. Het onderwijs moet leerlingen en studenten deze integrale visie meegeven, zodat ze kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Coöperatie Leren voor Morgen is daarom aangewezen als landelijke coördinator voor SDG 4: Kwaliteitsonderwijs. Het doel van SDG 4 is het verzekeren van gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen.

    Deel deze pagina: