LOGIN

Circular Skills

In het Circular Skills project onderzoeken docenten, schoolleiders, trainers, onderzoekers en adviseurs samen hoe je jongeren opleidt voor een circulaire, inclusieve samenleving.

Doel van Circular Skills

Met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt Leren voor Morgen sinds 2019 aan het Circular Skills project. Het doel van Circular Skills is om (toekomstige) werkenden toe te rusten met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben om te floreren in een circulaire, inclusieve samenleving. We verbinden onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden om zich samen te buigen over het leren dat moet plaatsvinden in en tussen organisaties om de circulaire transitie succesvol te doorlopen.
Het project focust zich met name op het aanjagen en opschalen van onderwijsvernieuwing in het vmbo, mbo en hbo en dat leren mogelijk te maken voor leerlingen en studenten. Daarnaast ondersteunen we ondernemers en overheden om als lerende en verbindende organisaties te werken aan de transitie.

Aanpak Circular Skills

Samen met docenten, schoolleiders, trainers, adviseurs en onderzoekers ontdekken we wat het betekent om op te leiden voor een circulaire, inclusieve samenleving. In de regio verbinden we het vmbo, mbo en hbo met lokale, circulaire pioniers. Samen brengen zij de transitie in hun regio in kaart; onderzoeken ze de gevolgen voor arbeidsmarkt en scholing; en gaan ze aan de slag met praktijkprojecten om het leren voor de circulaire economie in de regio te bevorderen. Op landelijk niveau werken onderwijsvernieuwers samen in communities of practice om een bovenregionale aanpak te ontwikkelen. Onderwijsinstanties en -raden worden bij de uitvoering betrokken om perspectief op te doen over toekomstbestendig kwalificeren. Regionale ambtenaren en bestuurders nemen deel aan leerbijeenkomsten om hun rol als verbinder en aanjager van leren voor een circulaire economie te versterken. Leren voor Morgen monitort de voortgang van circulariteit in het beroepsonderwijs en maakt met een katalysator zichtbaar hoe Nederland er voor staat en wat docenten, schoolleiders, bedrijven en overheden kunnen doen om verder te komen.

Lees meer

Tijdlijn circular skills in kernmomenten

Oktober 2019:
Het Circular Skills project gaat van start in het mbo, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Januari 2020:
Het Circular Skills project wordt uitgebreid naar het vmbo en hbo, met steun van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Er starten 7 pilotprojecten op onderwijsinstellingen door het hele land.

Januari 2020:
Leren voor Morgen en ISSO presenteren een verkenning naar Circular Skills in de bouw en installatiesector.

Maart 2020:
O3-Effect, Stichting Technotrend en co peratie DOON starten een docentenconsultatie om de stand van zaken rondom het thema circulaire economie in het pro, vmbo, mbo en hbo in kaart te brengen. Aan de consultatie doen zo’n 150 docenten mee.

Juni 2020:
Leren voor Morgen en SME presenteren het verslag van een verdiepende marktconsultatie over Circular Skills in de bouw- en installatiesector. Aan de consultatie doen zo’n 45 bedrijven mee.

Oktober 2020:
Leren voor Morgen en Stichting Technotrend starten met het Globe College, ROC TOP en de Hogeschool Utrecht een pilot met kennisdelingsplatform Guides.

December 2020:
Duurzaam MBO lanceert de pagina “Circular Skills in de Bouw”, met modules, clip courses en guides over circulair bouwen, ontwikkelen en installeren.

Januari 2021:
De eerste reeks pilotprojecten wordt afgerond. Een nieuwe reeks van 6 projecten gaat van start.

Februari 2021:
Leren voor Morgen, IkCirculeer, SME en Circulair Friesland lanceren de Onderwijshandleiding Circular Skills in de Bouw.

Maart 2021:
Leren voor Morgen, NADO en Teachers for Climate organiseren twee livecasts over Circular Skills vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Mei 2021:
Het eerste Circular Skills symposium vindt digitaal plaats. De deelnemers brengen samen de geboekte successen en aanstaande uitdagingen in kaart.

Mei 2021:
Leren voor Morgen, Het Groene Brein, ISSO, S-BB, MBO College Lelystad, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Zuyd presenteren de praatplaat “Circular Skills in Context” om duidelijk te maken wat Circular Skills zijn.

Juni 2021:
Leren voor Morgen organiseert een reeks stakeholderdialogen waarbij deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en het maatschappelijk veld met elkaar in dialoog treden over het vraagstuk ‘leren en opleiden voor een circulaire economie’.

September 2021:
Leren voor Morgen, Stichting Technotrend, SME, ManageMind Group, Bright Future Lab, Teachers for Climate, Hart & Hoofd en Guides presenteren de Routekaart Duurzaam Onderwijs: een instrument waarmee scholen op basis van de Whole School Approach een integrale en breed-gedragen visie en strategie kunnen ontwikkelen op leren voor duurzame ontwikkeling.

September 2021:
Met steun van Leren voor Morgen start het initiatief Purpose Works, om uitvoerend bouwbedrijven aan de hand van Circular Skills toekomstbestendig te maken.

Oktober 2021:
Leren voor Morgen, SME en NADO presenteren het verslag van een verdiepende marktconsultatie over Circular Skills in de maakindustrie. Zo’n 15 pioniers uit de wereld van circulair textiel en meubilering hebben meegedaan.

November 2021:
CINOP presenteert het verslag van een verkennend onderzoek naar de monitoring van circulaire economie in het beroepsonderwijs.

Meer weten

Meer weten over dit project? Neem contact op met Daan de Kruijf (projectmanager) of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Betrokken leden
SBB
Stichting Technotrend
O3-Effect
Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO)
Het Groene Brein
Jonge Klimaatbeweging
Studenten voor Morgen
SME
NHL Stenden Hogeschool
Utrecht Natuurlijk

Meer projecten

Inspiratie/nieuws

Inspiratie en nieuws vanuit project Circular Skills vind je hier!

Kennis

Kennis vanuit project Circular Skills vind je hier!
In aanloop naar dit artikel zijn we in gesprek gegaan met Daan de Kruijf. Daan is inmiddels drie jaar actief voor Leren voor Morgen als…
Deze vragen zijn leidend in een onderzoek van Leren voor Morgen en ISSO, Kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek naar de toekomst van het beroepsonderwijs voor…
Dit heeft twee doelen: 1.  Zicht te krijgen op de landelijke impact van het Circular Skills programma 2. De stand van zaken rondom circulariteit in…
Het Circular Skills programma presenteert een nieuw rapport. In juni en juli heeft Leren voor Morgen i.s.m. NADO en SME een marktconsultatie georganiseerd in de…
Deel deze pagina: