TIP

Slotevent TIP Emissieloos & Circulair Bouwen

De toegevoegde waarde van leerwerkgemeenschappen voor studenten en voor bedrijven met de bedoeling om samen te werken aan maatschappelijke opgaven. Dat was een van de belangrijke thema’s tijdens het Slotevent van TIP Emissieloos & Circulair Bouwen op 30 januari. In die manier van verschil maken, vinden het Centre of Expertise HR Tech van Hogeschool Rotterdam en TIP elkaar.

Buiten miezert het, maar in de grote, hoge ruimte van het Drijvend Paviljoen is de sfeer warm en verwachtingsvol. Niet in het minst door de studenten die straks hun presentatie houden over de afgelopen twintig weken in de TIP-community. De bezoekers zijn, naast de docenten van de hogeschool, met name afkomstig van de deelnemende bedrijven met wie de studenten samenwerkten.

TIP als leerwerkgemeenschap
Dat de bouw behoefte heeft aan actuele, specifieke kennis is volgens Merijn Neeleman evident. Maar doorgaans richt een opleiding zich vooral op de basiskennis. Samen met Cora Jongenotter is hij de voortrekker om dat kennisgat adequaat te vullen. De afgelopen vier jaar hebben zij met TIP een fundament neergezet door een transdisciplinaire samenwerking tussen studenten uit verschillende studierichtingen. En door daarnaast specifieke en actuele kennis aan te bieden in samenwerking met bedrijven. In de komende jaren willen zij verkennen of de actieve rol van bedrijven uitgebreid kan worden.

Peter Troxler, directeur Kenniscentrum Creating 010, sloot daarbij aan. De nieuwe invulling van een kennisinstituut als Hogeschool Rotterdam is de leergierigheid van bedrijven en studenten aan elkaar te verbinden. Hij noemde TIP als hét voorbeeld waarin dat bij elkaar komt.

TIP en circulair bouwen
Haico van Nunen, Lector Duurzame Renovatie, ziet de bouwopgave dan ook niet alleen als opgave voor de stad, maar net zo goed als opgave van het klimaat. Ook hij benadrukt het belang van samenwerken door bouwvraagstukken aan te vliegen als een netwerkvraagstuk. Haico: “Samenwerken is een must om de juiste stappen te zetten en deeloplossingen aan elkaar te verbinden.” Dick van Veelen van Meijs Ingenieurs hield het publiek voor dat schaalvergroting – en dus samenwerking- nodig is voor een circulaire economie. Aan de hand van verschillende voorbeelden liet hij zien hoe je met ‘circulair’ een business case kunt bouwen.

Presentaties van TIP-studenten
Studenten hebben volgens Van Nunen veel meer verdiepende kennis nodig om verbindingen te maken en échte stappen te kunnen zetten. Door de workshops en masterclasses in de afgelopen TIP-ronde zijn de studenten zich meer bewust van processen op de bouwplaats en van de levenscyclus van producten. Samen met de deelnemende bedrijven deden ze onderzoek naar haalbaarheid van circulair bouwen, optimale ketensamenwerking en circulair bouwen én de inrichting van een emissieloze bouwplaats.

De belangrijkste conclusie die ze met het publiek deelden was om (ook) kleine stapjes te blijven zetten richting circulair bouwen, want ook die maken het verschil. Hoe? Enerzijds door transparantie, ingegeven door een samenwerking van architect, aannemer en opdrachtgever vanaf de start van een project. Anderzijds door al die stapjes te centraliseren (in bijvoorbeeld een hub) en daarmee een sterke basis te creëren voor transitie.

Verder lezen?
Wil je meer weten over het TIP? Ga naar de website!
Resultaten van deze ronde TIP bekijken? Hier vind je de overzichtspresentatie van het slotevent.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws