• Rapport

Inspiratiedocument Circular Skills in het VMBO

Weten jouw leerlingen waar hun telefoon naartoe gaat als ze een nieuwe kopen? Of wat er gebeurt met de materialen in het oude gebouw op de hoek dat binnenkort wordt afgebroken? We leven in een consumptiemaatschappij. We kopen veel spullen en creëren veel afval. Dat geldt ook voor de bouw, die ruim een derde van het afval in Nederland voor zijn rekening neemt. In dit document vind je inspiratie om te werken aan circulaire vaardigheden met VMBO-leerlingen.

De Nederlandse overheid wil in 2050 geen bouwafval meer creëren en uitputbare grondstoffen zo min mogelijk gebruiken. Hierdoor zal de bouw en installatiesector er de komende 10 jaar heel anders uit gaan zien. Het wordt een circulaire economie en die komt er in hoog tempo aan. Rijkswaterstaat, de grootste werkgever in de bouw, heeft aangegeven in 2030 al volledig circulair te willen werken. En aannemer Heijmans wil zelfs al in 2023 al zoveel mogelijk circulair doen. Dit betekent dat er veel meer modulair gebouwd gaat worden en dat het gebruik van natuurlijke materialen, bijvoorbeeld hout, naar verwachting zal toenemen. Het ouderwetse slopen wordt demonteren, met als doel de waardevolle grondstoffen in een slooppand opnieuw in te kunnen zetten.

Veel van jouw leerlingen die straks werken in bouw en installatiebedrijven krijgen hiermee te maken. Het werk van loodgieters, elektriciens, metselaars en installateurs gaat veranderen. Daarvoor hebben zij circular skills nodig. Het opnemen van circular skills in het VMBO techniekcurriculum staat echter nog behoorlijk in de kinderschoenen, dit bleek ook uit de enquête die door 35 techniekdocenten is ingevuld.

Het is belangrijk om stappen te zetten. Dit inspiratiedocument is bedoeld om daarbij te helpen. Het wil laten zien wat er allemaal mogelijk is met circular skills in de klas en geeft daarvoor ideeën, voorzetten, waarop je zelf verder kan bouwen. Dit is een groeidocument dat wij, Stichting Technotrend, verder zullen aanvullen en opnieuw zullen toesturen.

Open het inspiratiedocument
    Deel deze pagina: