• Rapport

Samen Leren voor Duurzame Ontwikkeling

In het Sustainability Skills programma hebben de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen onderzocht hoe het beroepsonderwijs jongeren kan opleiden voor de circulaire transitie. In verschillende regio’s experimenteerden docenten, lectoren en schoolleiders in het vmbo, mbo en hbo met manieren om vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling in hun omgeving te betrekken bij het onderwijs dat ze geven. Om bovenregionale kennisontwikkeling op dit thema te stimuleren, organiseerden vier leden van Leren voor Morgen een aantal Communities of Practices (CoPs).

In dit whitepaper beschrijven we de meerwaarde van deze Communities of Practice binnen het Sustainability Skills programma. We geven concrete tips voor het opzetten en uitvoeren van Communities of Practice. Deze tips zijn bruikbaar en toepasbaar voor (toekomstige) facilitators van nieuw op te zetten Communities of Practice, gericht op Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Open White Paper

Meer informatie over het Sustainability Skills programma vind je hier!

    Deel deze pagina: