Zoek op
Sluit dit zoekvak.
LvM_SustainaBul_2023_HansvanderWoerd-110

Startbijeenkomst van de SustainaBul MBO 2024

Met de startbijeenkomst als aftrap is een nieuw jaar SustainaBul MBO begonnen. Afgelopen week werd deze (online) startbijeenkomst georganiseerd voor degenen die op integraal niveau werken aan duurzaamheid in het MBO. We leerden elkaar beter kennen en bespraken de werkwijze van de SustainaBul MBO in 2024. Wat er dit jaar op de planning staat en welke veranderingen zijn aangebracht om de vragenlijst te actualiseren, lees je in dit artikel!

De SustainaBul MBO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Inmiddels zijn er ruim 35 instelling aangesloten bij het samenwerkend netwerk voor duurzame ontwikkeling. Dit doen zij door kennisdeling en uitwisseling van ervaringen in verschillende bijeenkomsten. Ook wordt er door de deelnemers een vragenlijst ingevuld over duurzaamheid binnen de school. Deze vragen geven een helder kader voor een duurzame school, helpen bij het opstellen en monitoren van duurzaamheidsbeleid en vormen een landelijke benchmark.

Netwerk van coördinatoren en kennisdeelbijeenkomsten
Als je binnen jouw mbo als coördinator werkt aan duurzaamheid (integraal, in het onderwijs, praktijk en/of bedrijfsvoering) kun je deelnemen aan het netwerk van coördinatoren. Dit netwerk heeft vooral contact via een Whatsappgroep waar vragen worden gesteld en ideeën, voorbeelden en documenten worden uitgewisseld. Daarnaast worden er dit jaar 4 kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten wordt er een good practice gepresenteerd door een van de instellingen. Daarna houden we een intervisiesessie, waarbij iedere deelnemer een casus kan inbrengen om te bespreken.

De planning en thema’s van de kennisbijeenkomsten vind je in de agenda.

Bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren
Albeda en Coöperatie Leren voor Morgen nemen het initiatief voor het eerste collegiale bestuurdersoverleg over duurzaamheid in het mbo. Gedurende dit jaar willen we in gesprek over de wat we tegenkomen in het proces van verduurzaming in het mbo om elkaar te stimuleren, inspireren en ondersteunen. We bespreken vragen als: Welke kansen kun je benutten? Welke belemmeringen kom je als instelling tegen? En welke stappen kun je zetten? Tijdens dit gesprek vertelt Simone Frederikzs, lid College van Bestuur van Albeda, hoe het hen gelukt is op koploper te worden in duurzaamheid in het mbo. Daarnaast verkennen we of we ook bijeenkomsten kunnen organiseren voor directeuren.

Ben je bestuurder of directeur en wil je aansluiten bij of meedenken over deze bijeenkomsten? Neem dan contact op met Madelon de Beus.

Communicatie
Natuurlijk zetten we de mooie duurzame stappen die gezet worden graag in het zonnetje! Gedurende het hele jaar worden goede voorbeelden gedeeld uit de SustainaBul 2023, aansluitend bij de verschillende thema’s uit de vragenlijst. Daarnaast kunnen alle instellingen hun ervaringen en ontwikkelingen delen via Leren voor Morgen. Voor de uitreiking zal een uitnodiging en persbericht gedeeld worden met alle deelnemende instellingen en hun communicatie-afdelingen.

Actualisatie vragenlijst
Door de deelnemers wordt een vragenlijst ingevuld over duurzaamheid binnen de school. Deze vragen geven een helder kader voor een duurzame school, helpen bij het opstellen en monitoren van duurzaamheidsbeleid en vormen een landelijke benchmark. De vragenlijst kenmerkt zich door een integrale aanpak en is gebaseerd op de Whole School Approach. Er zijn integrale vragen, maar ook vragen die aansluiten bij het onderwijs, de praktijk en de bedrijfsvoering.

Bij elke vraag kan er gekozen worden uit enkele antwoordmogelijkheden en is er ruimte om dit antwoord toe te lichten. Daarnaast wordt gevraagd om bewijsmateriaal te uploaden ter ondersteuning. In 2024 veranderd er niet veel aan de vragenlijst om vergelijking per jaar mogelijk te maken. De wijzigingen die voorgesteld zijn komen voort uit de evaluaties, suggesties van de klankbordgroep, een gesprek met JOBmbo en de rankers.

Ook wordt er door de deelnemers een vragenlijst ingevuld over duurzaamheid binnen de school. Deze vragen geven een helder kader voor een duurzame school, helpen bij het opstellen en monitoren van duurzaamheidsbeleid en vormen een landelijke benchmark.

Proces, ranking en uitreiking
De instellingen beoordelen elkaars antwoorden op de vragenlijst en geven feedback. Hiervoor levert iedere deelnemende school een ranker af die 2 dagen beschikbaar is om de antwoorden te beoordelen. Dit is een mooie manier om te professionaliseren en het is mogelijk om voorkeur op te geven voor het beoordelen van specifieke vragen. Daarnaast betrekken we studenten in het beoordelen van de vraag over studentenbetrokkenheid. Scholen met een betrokken studentenraad of Green Office kunnen zich hiervoor opgeven.

Eind november staat de uitreiking op de planning! Daar ontmoet het hele duurzaam mbo netwerk elkaar en delen we de uitslagen. Hiervoor zijn meerdere categorieën:

  • Kickstarters (mbo’s die voor het eerst meedoen)
  • Versnellers (mbo’s die de grootste stijging in punten hebben t.o.v. het jaar ervoor)
  • Koplopers (mbo’s die de meeste punten behalen): we onderzoeken nog of we hierin een splitsing maken tussen koplopers-instellingen en koplopers-scholen.

Alle belangrijke data in het proces vind je hier: mbo.sustainabul.com

Doet jouw instelling al mee?
Ook als je nog niet weet of je mee wilt doen met de ranking kun je aansluiten in het netwerk en bij de kennisdeelbijeenkomsten. Daarnaast is de SustainaBul MBO vragenlijst een tool die ook als 0-meting ingezet kan worden; vaak gebeurt er al veel meer dan op het eerste oog zichtbaar is! Benieuwd of het ook jouw instelling verder kan helpen? Neem eens contact op met Simone Kleinhout, uitvoerend projectleider van de SustainaBul MBO (sustainabulmbo@lerenvoormorgen.org).

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws