SustainaBul VO: ervaringen Espritscholen & Yuverta

SustainaBul VO 2023
De SustainaBul VO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het vo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Hieronder lees je de ervaringen van 2 onderwijsinstellingen in het netwerk!

Marlise Achterbergh – Duurzaamheidscoördinator bij Espritscholen
“Duurzame ontwikkeling in het voortgezet onderwijs is belangrijk, omdat we met het onderwijs dat we geven leerlingen niet alleen voorbereiden op de toekomst, maar de toekomst ook vormen. Duurzaamheid is een van de pijlers van ons onderwijsmanifest. Alle Espritscholen onderschrijven dus het belang ervan. Meedoen aan de SustainaBul en de Sustainabul winnen was voor ons een manier om duurzaamheid nog meer onderdeel te maken van onze identiteit.

We hebben een eigen plan duurzaamheid. Aan de hand van de Whole School approach hebben we voor alle onderdelen (curriculum, pedagogiek, didactiek, gebouw, bedrijfsvoering, professionalisering en omgeving) doelen opgesteld en een tijdlijn. Zo hebben we bijvoorbeeld een Duurzaamheid Docentennetwerk opgezet, een CO2 reductieplan gemaakt en een fonds duurzaamheid in het leven geroepen. Inmiddels zit ik maandelijks in een online meet met andere duurzaamheidscoördinatoren. Het is heel nuttig om te horen hoe hun scholengroepen dingen aanpakken. We delen documenten en tips.

Wat is nog mee wil geven aan scholen die nog niet meedoen: Doe mee! De SustainaBul invullen is een nuttige oefening, je bouwt een netwerk op en samen komen we verder. De middag van de uitreiking was feestelijk en inhoudelijk.”

Lonneke Knegtel – Lid van team Duurzaamheid bij Yuverta
“De duurzame transitie die we met zijn allen moeten maken heeft alleen kans van slagen als zo veel mogelijk mensen daarin een actieve rol vervullen. Daarom is het belangrijk dat in het gehele onderwijs (van basisschool, tot vo, tot vervolg onderwijs) leerlingen leren wat er aan de hand is en hoe ze zelf bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld. De reden voor ons om deel te nemen aan de SustainaBul VO is dat het een mooie manier vormt om voor jezelf in kaart te brengen wat de stand van zaken is en om hierover met andere instellingen in gesprek te gaan.

Het verduurzamen via de whole school approach is er een continu proces wat al jaren aan de gang is en ook nog lang door zal gaan. Het is moeilijk om daar specifiek uit te lichten wat er dit jaar is gebeurd, maar in 2023 is binnen de instelling onder andere het duurzaamheids team opgericht waar ik zelf een onderdeel van ben. We hebben afgelopen jaar onder andere gewerkt aan een scholingsaanbod met bijvoorbeeld Climate fresk en klimaat gesprekken.

We hebben op de uitreikingsbijeenkomst de coördinator van Esprit scholen ontmoet. Dit heeft geleid tot een samenwerking waardoor nu onder andere wat mensen van Yuverta deel gaan nemen aan een scholingsbijeenkomst over duurzaamheidsdidaktiek die door Esprit scholen georganiseerd wordt.

Wat ik nog mee wil geven aan scholen die nog niet meedoen: Ik zou het sowieso doen. Het invullen van de gehele vragenlijst is wel veel werk. Voor ons is dit zeker de moeite waard, maar ik kan me voorstellen dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Ik denk wel dat het de moeite waard is om er mee aan de slag te gaan en te kijken hoe ver je komt. Dit gaat sowieso tot nieuwe inzichten leiden.”

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws