Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Onderzoek inclusief onderwijs

Welke organisaties werken binnen het onderwijs aan het verbeteren van gelijke kansen, diversiteit en inclusie, wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Wat hebben zij nodig om meer impact te maken of te versnellen? En wat is in dat speelveld de toegevoegde waarde van Leren voor Morgen? Dergelijke vragen vormen de aanleiding van dit onderzoek, met als hoofdvraag: Wat doen onderwijsinstellingen om inclusief onderwijs te bieden en waar ligt de behoefte waar het gaat om kennisdeling en netwerkvorming?

“We horen steeds: diversiteit en inclusie, dat gaat niet over mij, dat gaat over de ander. Dat is niet zo. Los van het feit dat ik me in bepaalde dingen natuurlijk nooit zal kunnen inleven, kan ik wel snappen dat ik daarin iets te doen heb en me met een open vizier afvragen wat ik daar dan te doen heb”, verteld Tessa Kramer, zij heeft in opdracht van Leren voor Morgen dit onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek vormt een eerste aanzet tot het landelijk en opleidingsniveau overstijgend delen van de best practices op gebied van inclusief onderwijs en het introduceren van een methodiek om inclusie structureel en in samenhang in de schoolorganisatie te integreren. De uitkomsten van het onderzoek zijn gestructureerd op basis van de Whole School Approach (WSA).  De WSA helpt om duurzaamheidsvraagstukken structureel en in samenhang in de schoolorganisatie te integreren. Visie, curriculum, pedagogiek en didactiek, gebouw en bedrijfsvoering, professionele ontwikkeling en omgeving zijn onderdeel van de aanpak, aan de hand waarvan ook het thema inclusief onderwijs goed kan worden geïntegreerd.

Lees hier het hele onderzoek!

 

    Deel deze pagina: