Zoek op
Sluit dit zoekvak.
Sustainabul mbo

SustainaBul MBO: ervaringen Yuverta & ROC van Amsterdam-Flevoland

De SustainaBul MBO is een netwerk van scholen die verdere verduurzaming in het mbo-onderwijs probeert te bewerkstelligen. Hieronder lees je de ervaringen van 2 onderwijsinstellingen in het netwerk!

Suzanne Lek – Duurzaamheidscoördinator bij Yuverta
“Ons onderwijs speelt een cruciale rol bij het bevorderen van draagvlak voor een duurzamere toekomst. Door duurzame ontwikkeling in het MBO te integreren, kunnen we studenten bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en hen voorbereiden op een duurzame samenleving. Dit draagt bij aan het creëren van een breed gedragen streven naar een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde toekomst.

Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van ons onderwijs, en de SustainaBul biedt een gestructureerde manier om onze inspanningen en prestaties op dit gebied te meten en te verbeteren. Daarnaast hechten we veel waarde aan het netwerk en de samenwerking met andere onderwijsinstellingen binnen de SustainaBul MBO. Een duurzame toekomst wordt gezamenlijk gecreëerd. Door deel te nemen aan dit netwerk kunnen we kennis delen, best practices uitwisselen en samenwerken aan innovatieve benaderingen van duurzaam onderwijs. Samenwerking is essentieel om een breder draagvlak te creëren en effectieve veranderingen te bewerkstelligen in de richting van een duurzamere toekomst voor ons onderwijssysteem en de samenleving als geheel.

Sinds april hebben we een team Duurzaamheid. Hiermee willen we het duurzaamheidsbeleid verder integreren in de organisatie. Daar ligt voor ons nu de grootste uitdaging. Daarnaast hebben we op bedrijfsvoering weer mooie stappen gezet, zoals onze Co2 reductie weer omlaag gebracht en onze community uitgebreid met nieuwe duurzame ambassadeurs waarvoor we ook maandelijkse inspiratiesessies organiseren. We duiken regelmatig in de vragenlijst en stukken om te zien hoe andere instellingen iets aanpakken. Bij de gezamenlijke intervisie momenten kom je erachter dat je dit niet alleen doet, maar heel veel mensen samen werken aan duurzaam onderwijs!

Wat ik nog wil meegeven aan instellingen die nog niet meedoen: Deelname biedt een waardevolle kans om duurzaamheid in het onderwijs te versterken. Het meet niet alleen de duurzame inspanningen van de instelling, maar biedt ook toegang tot een waardevol netwerk en samenwerkingsmogelijkheden met andere scholen. Door deel te nemen, draagt een onderwijsinstelling actief bij aan een duurzamere toekomst en positioneert zich als een voorloper in duurzaam onderwijs. Samenwerking en uitwisseling van best practices kunnen leiden tot innovatieve benaderingen en verbeteringen op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs.”

Joost van Blanken – Docent en projectmedewerker CRE bij het ROC van Amsterdam-Flevoland
“Duurzame ontwikkeling in het mbo is belangrijk omdat we voorop moeten gaan lopen in de uitvoering van de duurzaamheidstransitie, de basis daarvan ligt in de praktijk en het praktijkonderwijs. Wij zijn gaan deelnemen om onszelf langs de groene meetlat te leggen en duurzaam ontwikkelingsperspectief te bieden aan docenten, medewerkers en het schoolbestuur.  En het is natuurlijk een mooie competitie waarmee we onszelf in een groen daglicht kunnen zetten.

Bij onze instelling staat de meerjarenstrategie grotendeels in het teken van duurzaamheid. Ons onderwijs zit vol duurzaamheid, iedere opleiding krijgt er meerdere keren in het opleidingstraject mee te maken. Jaarlijks worden er op facilitair gebied stappen ondernomen om duurzamer te werken en te zijn. En we treden buiten de schoolmuren met Challenge Based Onderwijs, in goed Nederlands ook wel praktijkopdrachten genoemd.

Eigenlijk gebruiken wij ieder jaar de vragenlijst om te kijken op welke vlakken we nog wel beter ons best kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, dat is van een strak gemaaid grasveld op het schoolterrein ontwikkeld richting een bloemenstrook, moestuin, insectenhotels, vogelhuisjes en een groen maaibeleid. En dat allemaal midden in Lelystad.

Wat ik nog wil meegeven aan instellingen die nog niet meedoen: Doe vooral gewoon mee. Er is niets te verliezen. Het kost je misschien een dag of 3 om zaken in te vullen, maar je krijgt er een hele mooie nul-meting (de eerste keer) voor terug. Het is ook fijne munitie om mee naar de bestuurslaag ten strijde te trekken, als je wilt dat je college vergroend.”

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws