HO voor Morgen

Hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Het Hoger Onderwijs (HO) netwerk van Leren voor Morgen is er voor iedereen die werkt aan duurzaamheid in het ho of daar geïnteresseerd in is. Via onze nieuwsberichten blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en in de netwerkbijeenkomsten ontmoet je andere professionals.

De activiteiten van ons netwerk worden gecoördineerd door onze netwerkpartner Studenten voor Morgen samen met Het Groene Brein, waar 140 lectoren en hoogleraren bij aangesloten zijn.

Als lid van het HO netwerk

  • ben je van harte welkom bij de activiteiten en bijeenkomsten die Leren voor Morgen organiseert
  • kun je vragen of oproepen delen met het netwerk, via de netwerkcoördinator.

Het ho netwerk wordt gecoördineerd door Leren voor Morgen. Onze coöperatieleden spelen een belangrijke rol in het netwerk, door bij te dragen aan de activiteiten en kennisdeling. Door je aan te sluiten bij HO voor Morgen, profiteer je optimaal van dit brede netwerk over duurzame ontwikkeling in het ho en de kennis die daarbij hoort. Deelname aan het netwerk is gratis.

Je kunt als netwerklid bijdragen door

  • het netwerk op de hoogte te houden van jouw activiteiten en kennis op gebied van duurzaamheid in het ho, via de netwerkcoördinator
  • inspiratie en activiteiten uit het netwerk te delen met jouw collega’s en samenwerkingspartners

Voorbeelden netwerkactiviteiten

Inspirerende projecten

Voorbeelden van inspirerende activiteiten binnen het HO netwerk:
Samen met een CoP van de Hogeschool Windesheim hebben we gewerkt aan de Minor Duurzame Technologie om duurzaamheid en circulaire…
In dit project zetten we een leeromgeving op in Westland voor het ontwikkelen van Sustainability Skills rondom de circulaire glastuinbouw.…
Leden van Coöperatie Leren voor Morgen hebben een Routekaart Duurzaam Onderwijs ontwikkeld waarmee scholen zelf een visie kunnen ontwikkelen die…
Op basis van twee rondetafelgesprekken met onderwijsprofessonials en aanjagers van de circulaire economie is een afbeelding gemaakt van Circular Skills…
NHL Stenden is gaan uit te zoeken of het mogelijk is om via een game iemand te leren wat circulariteit…
In dit project geven we jongeren een stem over het circulair onderwijs in Nederland. Zo voorkomen we een mismatch tussen…
In dit project werken we aan de bewustwording en professionalisering van docenten van de lerarenopleiding techniek en docenten in opleiding…
Het Nationaal Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie (LCT) leidt de volgende generatie op tot circulaire changemakers voor het Nederland…
SDGs On Stage helpt studenten met het vinden van een duurzame stage. We bieden een overzicht van duurzame stages met…
In het huidige Hoger Economisch Onderwijs wordt de mens vooral gezien als een rationeel en individualistisch wezen dat primair uit…
Elk jaar organiseert Leren voor Morgen de Duurzame Docent Verkiezing. Veel docenten werken op school dagelijks aan het bijbrengen van…
Op deze dag wordt er in heel Nederland extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid in het onderwijs!
Welke instellingen in het HO staan vooraan op het gebied van duurzaamheid en wat kunnen we van hen leren? Dat…

Agenda

Evenementen en activiteiten binnen het HO netwerk:
wo 8 mei 2024, 16:00 U 19:00 U
de Kanselarij, Leeuwarden
wo 12 juni 2024, 16:00 U 19:00 U
de Kanselarij, Leeuwarden
wo 9 oktober 2024 vr 11 oktober 2024

Aanmelden

Meld je hieronder aan bij het netwerk ‘HO voor Morgen’ om op de hoogte te blijven van- en bij te dragen aan wat er binnen het ho gebeurt op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. Deelname aan het netwerk is gratis.

Betrokken leden

Leden die actief zijn binnen het Hoger Onderwijs:
Deel deze pagina: