Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht

Wat we doen

Hogeschool Utrecht begeleidt zowel starters als professionals. We bieden een samenhangend aanbod van bachelors, masters en cursussen, dat we samen met het beroepenveld blijven vernieuwen. Zo zorgen wij voor goed onderwijs dat aansluit bij wat het beroepsveld van hun professionals vraagt.

De tweedegraads lerarenopleidingen zijn gericht op het lesgeven in het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneducatie) en de onderbouw van havo en vwo.

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de Hogeschool Utrecht aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele, ecologische en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Wat wij aanbieden

  • Interviews
  • Cursussen
  • Webinars
  • Fysieke evenementen
  • Een netwerk
  • Advies

Expertise in SDG

Deel deze pagina: