O3-Effect

Wij zijn een onderwijsontwikkelingsorganisatie gericht op onderwijsinnovatie voor duurzame ontwikkeling en een circulaire economie.

Wat we doen

Procesbegeleiding van onderwijsprofessionals op visieontwikkeling en vertaling naar handelen op de werkvloer
Ontwikkelen en begeleiden van professionaliseringstrajecten gericht op leren voor duurzame ontwikkeling
Trajectbegeleiding van docenten bij het ontwerpen van curriculum(delen). Met behulp van de 6 kernen van leren voor duurzame ontwikkeling en de onderwijs competenties voor duurzame ontwikkeling van UNECE

Wat wij aanbieden

Interviews, fysieke evenementen, online evenementen, advies en pilotprojecten

Werkwijze
O3-Effect werkt aan het creëren van nieuwe handelingsperspectieven d.m.v. organiseren en begeleiden van het gesprek en de ontmoeting binnen de onderwijsorganisatie maar ook tussen het onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid. O3-Effect helpt scholen en onderwijsorganisaties:

  1. Om een (regionaal)netwerk op te bouwen en te begeleiden gericht op onderwijsinnovatie mbt duurzaam en/of circulair – kwartier maken
  2. Bij het maken van beleid op duurzaam en/of circulair o.b.v. de Whole School Approach
  3. Door het geven van trainingen voor onderwijsprofessionals op het gebied van onderwijsinnovatie voor duurzame ontwikkeling. Denk hierbij aan curriculumontwikkeling, leiderschap en ontwikkeling van innovatiestrategie o.b.v. uitgangspunten van de lerende organisatie.

De kern van de verschillende werkwijzen is dat er gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie om te komen tot concrete afspraken, aanpak en/of activiteiten.

Expertise in SDG

Deel deze pagina: