SPARK the Movement, RCE Fryslân

SPARK the Movement is een programma om het Friese onderwijs van basisschool tot universiteit te verbinden aan het regionale leerproces voor een circulaire economie en een duurzame samenleving. In 2021 werden wij door de VN erkend als RCE Fryslân; a regional community-centre of expertise on education for sustainable development.

Wat we doen

Wij vormen het knooppunt in een netwerk van bedrijven, overheden en scholen waar expertise voor leren voor duurzame ontwikkeling bij elkaar komt en wordt gedeeld, voor ieder die interesse heeft.

Onze acties zijn gebaseerd op de 5 Priority Action Areas van UNESCO: we promoten regionaal beleid voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling; we ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van transformatieve leeromgevingen en we organiseren activiteiten om docenten(teams) te ondersteunen.

Ook versterken we de positie van jongeren door hen bij al onze activiteiten te betrekken en versnellen we de transitie door aan de hand van concrete projecten structurele bruggen te bouwen tussen onderwijs en circulaire ondernemers.

Wat wij aanbieden

Interviews, opiniestukken, webinars, fysieke evenementen, online evenementen, een netwerk, onderwijshandleidingen, advies, pleitbezorging, pilotprojecten en een aanpak om een regionale onderwijstransitie voor leren voor duurzame ontwikkeling in gang te zetten

Expertise in SDG

Deel deze pagina: