Startnotitie Natuurinclusief Onderwijs

Deze startnotitie biedt een verkenning voor natuurinclusief onderwijs, uitgevoerd in het kader van de Agenda Natuurinclusief, domein onderwijs.

Ten grondslag aan de startnotitie ligt een inventariserend onderzoek op basis van literatuuronderzoek, enquêtes en interviews. Zowel theorie als praktijk, verleden als heden worden belicht.

  • Wat valt er wel of niet onder ‘natuurinclusief’ onderwijs?
  • Welke praktijken en perspectieven zijn zinvol om verder te verkennen?
  • Waar liggen de discussiepunten en spanningsvelden?

Hiermee is getracht overzicht te geven van wat natuurinclusief onderwijs kan of zou kunnen betekenen, en welke aspecten er op dit moment al worden gepraktiseerd.
Auteurs: Merel Collenteur, Lian Kasper en Louise van der Stok in opdracht van het Collectief Natuurinclusief

Lees hier de startnotitie.

 

    Deel deze pagina: