Bekijk webinar ‘Het verduurzamen van onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering’

In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. De bijeenkomsten zijn terug te kijken op deze website en zijn interessant voor een breed publiek. Naast schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en so zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten terug te kijken.

Deelnemers aan de webinar bogen zich over de vraag wie een rol hebben bij het verduurzamen van je schoolgebouw en bedrijfsvoering.

Samen met tafelgasten als Marco van Zandwijk (expert huisvesting en verduurzaming Kenniscentrum Ruimte-OK), Wilma Kempinga (onderzoeksbureau Mevrouw Meijer), Mariken Brink (hoofd afdeling huisvesting van de Scope Scholengroep) en Wouter Vervaart (Adviseur onderwijs huisvesting en maatschappelijk vastgoed bij Gemeente Amsterdam) werd antwoord gezocht op vragen als:

  • Hoe neem je de gebruikers van de school mee om duurzaam gedrag te vertonen?
  • Geef je zelf het goede voorbeeld?
  • Neem je de buitenruimte mee in het verduurzamingsproces?
  • Hoe gaat het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting van het Nationaal Groeifonds helpen bij de verduurzaming van de scholenvoorraad?

Deelnemers kregen praktische, inspirerende tips en tools en er is gelegenheid om online vragen te stellen.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de serie webinars die werd georganiseerd voorafgaand aan de ‘Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs’ op 27 november.

Links waar in het webinar naar wordt verwezen:

 

Wil op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onderwijs of hieraan bijdragen? Schrijf je in voor de PO- of VO nieuwsbrief  van Coöperatie Leren voor Morgen, word  lid van de cooperatie, of neem contact op met Eline (netwerkcoördinator VO voor Morgen) of Peter (netwerkcoördinator PO voor Morgen).

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws