Bekijk webinar ‘Het curriculum in relatie tot duurzaamheid’

In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. De bijeenkomsten zijn terug te kijken op deze website en zijn interessant voor een breed publiek. Naast schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en so zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten terug te kijken.

Deelnemers aan de webinar zochten tijdens deze eerste webinar naar de ruimte die een school heeft om binnen het curriculum aan de slag te gaan met duurzaamheid. Samen met tafelgasten Anton Bakker (curriculumontwikkelaar mens & maatschappij bij de SLO), Ria Sluiter (directeur van Stichting Technasium), Caroline de Wild (schoolleider Sint Jan Baptistschool in Wassenaar) en Marcel Kamp (co-auteur Plan Bèta–Bèta-onderwijs voor duurzame ontwikkeling, NVON) werd antwoord gezocht op vragen als:

 • Hoe maak je in het schoolcurriculum eigen keuzes en accenten in relatie tot duurzaamheid?
 • Is er een relatie te leggen met de visie en identiteit van de school?
 • Volg je de lesmethoden of gebruik je aanvullend lesmateriaal van derden?
 • Wat kan hierbij de rol van de schoolleider, leerkracht of docent zijn
Daarnaast kregen deelnemers praktische, inspirerende tips en tools en was er gelegenheid om online vragen te stellen.
Links waar in het webinar naar wordt verwezen:
 • Boek ‘Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs; een toekomst- en ontwikkelingsgericht perspectief’, door Stan Frijters i.s.m. de schoolleiders kenniskring Duurzame Ontwikkeling in het primair onderwijs.
 • Actualisatie kerndoelen, waaraan wordt gewerkt door SLO samen met het onderwijsveld.
 • Plan Bèta – onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Plan Bèta biedt een visie en handreikingen aan bètadocenten en schoolleiders om focus en tempo aan te brengen in de ontwikkeling naar duurzame bètavakken binnen een duurzame school.
 • Filmpje over duurzame ontwikkeling in het Technasium onderwijs
 • Ook actueel: Onderzoek Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het primair-en voorgezet onderwijs 
door Coöperatie Leren voor Morgen en SME
.  Op deze pagina vind je ook de Kamerbrief naar aanleiding van dit onderzoek.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de serie webinars die werd georganiseerd voorafgaand aan de ‘Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs’ op 27 november.

Wil op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onderwijs of hieraan bijdragen? Schrijf je in voor de PO- of VO nieuwsbrief  van Coöperatie Leren voor Morgen, word  lid van de cooperatie, of neem contact op met Eline (netwerkcoördinator VO voor Morgen) of Peter (netwerkcoördinator PO voor Morgen).

  Deel deze pagina:

  Meer nieuws