Bekijk webinar ‘Pedagogiek en didactiek in relatie tot duurzaamheid’

In november werd een serie bijeenkomsten georganiseerd over de belangrijkste ontwikkelingen over duurzaamheid in het onderwijs. De bijeenkomsten zijn terug te kijken op deze website en zijn interessant voor een breed publiek. Naast schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en so zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten terug te kijken.

Deelnemers aan het webinar zochten naar pedagogische en didactische handvatten voor alles wat met het thema duurzaamheid te maken heeft.

Samen met tafelgasten Gert Biesta (professor pedagogiek aan de Maynooth University (Ierland) en de University of Edinburgh (Verenigd Koninkrijk) en lid van de Onderwijsraad),  Jan Hoed (Lerarenopleider Leren voor Duurzame Ontwikkeling aan de Aeres Hogeschool Wageningen), Wieneke Maris (docent Aardrijkskunde op de Internationale school in Den Haag en verkozen tot Duurzame Docent 2019), Anja Otten (Directeur Integraal Kindcentrum Succesbos in Zelhem) en Dieuwke Hovinga (Lector Natuur en Ontwikkeling Kind) werd antwoord gezocht op vragen als:

 • Hoe verwerk je de duurzaamheidsprincipes in de drie doelen van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming)?
 • Wat is de rol van de docent, de onderwijzer?
 • Vraagt het onderwijzen over duurzaamheid om specifieke werkvormen en leeromgeving?
 • Is duurzaamheid in het onderwijs hetzelfde als toekomstgericht onderwijs?

Daarnaast kregen deelnemers praktische, inspirerende tips en tools en er is gelegenheid om online vragen te stellen.

Dit webinar maakt onderdeel uit van de serie webinars die werd georganiseerd voorafgaand aan de ‘Werkbijeenkomst Duurzaamheid in het Onderwijs’ op 27 november.

Links waar in het webinar naar wordt verwezen:

 • Duurzaamheid in het onderwijs: agenda of principe? Een pleidooi voor realiteitszin. Artikel in Waardenwerk, door Gert Biesta.
 • Boek Wereldgericht onderwijs, door Gert Biesta
 • Boek Duurzame ontwikkeling in het primair onderwijs; een toekomst- en ontwikkelingsgericht perspectief. Door Stan Frijters i.s.m. de schoolleiders kenniskring Duurzame Ontwikkeling in het primair onderwijs
 • De Natuur als co-pedagoog. Dieuwke Hovinga, uit de Pedagoog
 • Ont-dekken en toe-dekken; leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling. Dieuwke Hovinga
 • Website over Leren voor Duurzame Ontwikkeling, waar naar werd verwezen door Jan Hoed.

Wil op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam onderwijs of hieraan bijdragen? Schrijf je in voor de PO- of VO nieuwsbrief  van Coöperatie Leren voor Morgen, word  lid van de cooperatie, of neem contact op met Eline (netwerkcoördinator VO voor Morgen) of Peter (netwerkcoördinator PO voor Morgen).

  Deel deze pagina:

  Meer nieuws