Oproep aan het nieuw te vormen kabinet

Eind vorige maand was in een kamerbrief te lezen dat het kabinet werk gaat maken van een strategie voor duurzaamheid in het onderwijs. Dat is maar goed ook, want uit onderzoek blijkt dat er weinig groei is te zien in de verankering van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, terwijl er onder scholen en docenten wel behoefte is aan ondersteuning op dit gebied. Leren voor Morgen heeft vijf adviezen aan het nieuw te vormen kabinet dat werk gaat maken van toekomstgericht onderwijs.

Namens meer dan 150 organisaties binnen en buiten het onderwijs, vraagt Leren voor Morgen het nieuw te vormen kabinet opvolging te geven aan de volgende adviezen, om zo leren voor duurzame ontwikkeling centraal te stellen in het onderwijs. Met de Sustainable Development Goals als doel, en op basis van de Whole School Approach luidt het advies:

 1. Voer regie op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling
  Dit enerzijds door een centraal punt te faciliteren voor uitwisseling en kennisdeling op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Anderzijds kan regie worden gevoerd door – vergelijkbaar met de CSRD-richtlijnen voor bedrijven – scholen te stimuleren een hoofdstuk over duurzaamheid op te nemen in hun Koersplan of Schoolplan en over de resultaten te rapporteren.
 2. Bevorder het opnemen van duurzame ontwikkeling in wettelijke kwalificatie-eisen
  Stimuleer het opnemen van kwaliteitseisen voor duurzame educatie, vastgelegd in de kwalificatie-eisen en -dossiers, kerndoelen en examentermen. Grijp het moment dat eindtermen worden herzien hiervoor aan, maar vergeet in de tussentijd niet de mogelijkheden om scholen te stimuleren hun eigen bestaande curriculum aan te vullen.
 3. Stimuleer en faciliteer de professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling, door dit op te nemen in het professionaliseringsbeleid.
  Bied (financiële) ruimte voor scholing op het gebied van Leren voor Duurzame Ontwikkeling als onderdeel van het bestaande professionaliseringsbeleid. Zowel via initieel onderwijs (via lerarenopleidingen) als ook als onderdeel van trajecten in het kader van een leven lang leren.
 4. Ondersteun en stimuleer onderwijsinstellingen hun schoolgebouw(en), bedrijfsvoering en buitenruimte te verduurzamen.
  Verplicht onderwijsinstellingen en gemeenten om als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan schoolgebouwen en buitenruimten te verduurzamen. Zorg voor voldoende financiële dekking van dit plan.
 5. Laat belanghebbenden van scholen structureel meedenken over beleid voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling.
  Vooral de stem van jongeren is hierin belangrijk. Geef hen een structurele plaats in processen en besluitvorming en pas een generatietoets toe op nieuw te vormen beleid. Denk ook aan input via bijvoorbeeld een burgerraad of consultaties bij het werkveld.

 

>> Lees hier de kamerbrief

  Deel deze pagina:

  Meer nieuws