SustainaBul MBO

Albeda wint landelijke verkiezing duurzaamste mbo-scholen

Er is een stijging in duurzaamheidsactiviteiten in het mbo. Toch blijkt uit onderzoek van CINOP dat duurzaamheid nog niet volledig geïntegreerd in de opleidingen, stages en gebouwen. Een school die zichzelf absolute koploper mag noemen is Albeda. Zij won vrijdag de SustainaBul MBO.

Bestuurders, directeuren, duurzaamheidscoördinatoren en andere onderwijsprofessionals uit heel Nederland kwamen deze week samen om van elkaar te leren. De zoektocht naar integraal verankeren van duurzaamheid in het mbo is een gezamenlijke zoektocht. Daarin wordt gekeken naar onderwijs, bedrijfsvoering én verbinding met de omgeving. Het Koning Willem I College stelde haar deuren open om mooie voorbeelden te delen. Studenten, bestuurders en beleidsmedewerkers van de bedrijfstakgroepen van de mbo-raad deelden hun visie. Het mbo-onderwijs is dé weg om studenten een duurzame arbeidsmarkt en samenleving te laten vormgeven.

Stimulans voor duurzaamheidsinspanningen
De SustainaBul MBO is een methodiek die de scholen met kennisbijeenkomsten en een vragenlijst helpt bij het opstellen en monitoren van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast wordt het landelijk ingezet als benchmark. Inmiddels zijn er 36 instellingen, die samen 75% van de mbo-studenten opleiden, aangesloten. De SustainaBul MBO wordt georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Het netwerk biedt de mogelijkheid voor uitwisseling en leren tussen instellingen, terwijl het competitieve element bestuur en management motiveert. Dit jaar bestond de uitslag uit drie categorieën: kickstarters (nieuwe deelnemers), versnellers (grootste stijging in punten) en koplopers (hoogste aantal punten).

Bij de kickstarters eindigde het Summa College op de eerste plek, gevolgd door het RijnIJssel en de Tech Campus van ROC Midden Nederland. ROC Rivor wist het meest te versnellen ten opzichte van vorig jaar. Ook Scalda en Albeda hebben grote stappen gezet. De grote stappen van Albeda zien we ook terug in de koplopers categorie. Zij voert de top aan, met het Koning Willem I College en Yuverta in haar kielzog.

Het wiel niet opnieuw uitvinden
Door samen te werken weten de instellingen duurzaamheid te bevorderen. Uit onderzoek van CINOP blijkt dat hoewel er een stijging is in duurzaamheidsactiviteiten bij instellingen die deelnemen aan de SustainaBul MBO, duurzame ontwikkeling nog niet volledig geïntegreerd is binnen mbo-instellingen. Om dat goed te kunnen doen is er leiderschap nodig vanuit landelijke overheden, bestuurders en managers in het mbo.

Landelijke en regionale overheden worden aanbevolen om actieve ondersteuning te bieden door zowel financiële als strategische steun te verlenen voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast dienen zij beleidskaders te creëren die duurzame ontwikkeling in het mbo bevorderen.

Voor bestuur en management van mbo-instellingen is het cruciaal een krachtige visie op duurzaamheid te ontwikkelen en deze concreet naar de praktijk te vertalen. Bijvoorbeeld door het aanstellen duurzaamheidscoördinator, opzetten van een practoraat, beschikbaar maken van middelen voor goede ideeën en professionaliseren van medewerkers op het gebied van duurzaamheid. Deelname aan initiatieven zoals de SustainaBul MBO biedt waardevolle inzichten en kan dienen als bron voor verdere ontwikkeling op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Gedeelde documenten workshops
Gedurende de dag zijn er verschillende workshops gegeven. Hieronder zijn enkele documenten te vinden welke de workshopgevers graag nog deelden.

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws