SustainaBul VO 2023

SustainaBul VO 2023: Yuverta en Esprit Scholen delen de eerste plaats

De wereld verandert. Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs leerlingen voorbereidt op de toekomst? En hoe ziet het voortgezet onderwijs van morgen eruit? Deze vragen worden steeds vaker gesteld en duurzame ontwikkeling speelt hierin een belangrijkere rol. Steeds meer scholen gaan op een integrale manier aan de slag met Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan het curriculum, de pedagogiek en didactiek, professionalisering, de samenwerking met de omgeving en de bedrijfsvoering. Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs, kwamen onderwijsprofessionals samen voor de uitreiking van de SustainaBul VO 2023! 

Bij het event, georganiseerd door Leren voor Morgen samen met Teachers for Climate, ontmoetten bestuurders, docenten, leerlingen, duurzaamheidscoördinatoren en andere betrokkenen uit het voortgezet onderwijs elkaar. Gastlocatie was de Amsterdam International Community School, South East Campus. Na een rondleiding van leerlingen door deze bijzondere onderwijslocatie vond een panelgesprek plaats over het verduurzamen van het schoolgebouw. Verschillende ervaringsdeskundigen deelden hoe het speelveld in elkaar zit, hoe je leerlingen en docenten bij de verduurzamingsplannen betrekt en hoe een duurzaam schoolgebouw kan bijdragen aan de inhoud van de lessen. Het gesprek ging over eigenaarschap, samen een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en de noodzaak om iemand binnen de school het mandaat te geven om kartrekker te zijn; een duurzaamheidscoördinator. 

Het hoogtepunt van de middag was de feestelijke uitreiking van de SustainaBul VO. De SustainaBul is een meet- en benchmarkinstrument. Scholen maken via een vragenlijst inzichtelijk welke stappen zij hebben gezet om duurzaamheid in hun onderwijs te verankeren. De top 3 van deelnemende scholen (Esprit Scholen, Yuverta vmbo en Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) stond op het podium om te delen hoe zij de SustainaBul VO ervaren. “Het is zo belangrijk het is dat er iemand op school de ruimte krijgt om inzichtelijk te maken hoe de school ervoor staat, en óók de ruimte om daarna met die opgehaalde informatie de volgende duurzame stappen te zetten.” Nadat de top 3 elk een ‘best practice’ deelden waar ze trots op zijn, werd bekend wie de winnaar van de SustainaBul VO 2023 is…  

 ‘Yuverta en Esprit Scholen winnen samen de SustainaBul VO 2023!’ 
Yuverta en Esprit Scholen kunnen zich samen de trotse voorlopers noemen van duurzaam voortgezet onderwijs! Beide scholen deden als gehele scholenkoepel mee met de SustainaBul VO en hebben in hun antwoorden talrijke inspirerende voorbeelden genoemd van hoe zij werken aan verankeren van duurzaam onderwijs. Ondanks de gelijke eindscore behaalde Esprit Scholen net wat meer punten bij de integratie van duurzaamheid in het onderwijs en de praktijk; Yuverta scoorde beter op het gebied van bedrijfsvoering en monitoring. Samen zijn zij duidelijk de voorlopers in het vo. SVOK staat daarmee op een welverdiende tweede plaats. 

De opbrengst van de dag leert dat het aanstellen van een coördinator duurzaamheid een ontzettend katalyserend effect heeft. En dat er heel veel te leren valt voor scholen onderling, ook binnen scholenkoepels. Deze best practices kunnen dankzij de SustainaBul VO nu ook andere scholen in Nederland inspireren om vandaag nog werk te maken van duurzame ontwikkeling.

SustainaBul VO
De SustainaBul is de coöperatieve benchmark met ranking voor duurzaamheid in het onderwijs. De SustainaBul VO stimuleert en ondersteunt scholen om het onderwijs duurzamer te maken. Scholen helpen elkaar met de implementatie van duurzaamheid in alle facetten van de school. Binnen het mbo en ho is deze benchmark al van gevestigde orde. Met het vo bevinden we ons in een startende fase. Zo’n 20 scholen doen mee in het netwerk met inspiratie- en intervisiebijeenkomsten en starten op die manier het gesprek op hun school over duurzaam onderwijs. De SustainaBul VO vragenlijst is dit jaar voor het eerst ingevuld. De vragenlijst bevat vragen over de bedrijfsvoering, het onderwijs en het beleid van de school. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is een samenwerking tussen docenten, bedrijfsvoering en management essentieel.

De SustainaBul VO wordt georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen (plek 34 in de Trouw Duurzame Top 100) en is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation en Duurzaam Door. Meer informatie over de SustainaBul VO vind je op www.vo.sustainabul.com 

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws