SDG 4: kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 lees je meer over dit doel binnen de Nederlandse context. Een algemene omschrijving van doel 4 vind je bij UNRIC, het Regionaal Infocentrum van de Verenigde Naties.

De SDG 4-alliantie bestaat uit alle leden van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Deel deze pagina: