Overhandiging manifest LAKS

“Leerlingen willen duurzame keuzes maken, maar scholen moeten zelf het voorbeeld geven.”

Het landelijke aktie komitee scholieren (LAKS) roept schoolleiders en bestuurders op om te verduurzamen. Dit doen ze in hun manifest wat ze op 22 april, Dag van de Aarde, overhandigde aan de VO-raad. In het manifest pleit het LAKS voor een duurzaamheidsbeleid op iedere school, zo verteld Emma Cai, secretaris bij LAKS: “Leerlingen vertellen ons dat duurzaamheid hen aan het hart gaat. Maar tegelijkertijd voelen ze zich hulpeloos, want je bent wat betreft duurzaamheidseducatie erg afhankelijke van welke docent je voor de klas hebt staan.”

Het LAKS is van mening dat er nog te weinig aandacht is voor duurzaamheid op school. Er zijn veel organisaties die samen een breed aanbod aanbieden, maar dit is zodanig versnipperd dat op dit moment leerlingen af en toe gastlessen krijgen en er met name losse activiteiten worden georganiseerd. Het integraal verwerken van duurzaamheid in schoolcurricula is dan ook het eerste punt van het manifest, zodat leerlingen de benodigde competenties hebben om duurzame keuze te maken. De VO-raad erkende deze urgentie: De VO-raad roept schoolbestuurders en -leiders op om het gesprek hierover in de school te voeren met leerlingen en personeel. De duurzaamheidsopgave verdient het om serieus onderdeel te worden van de normale bedrijfsvoering van een school. Het gesprek hierover kan niet alleen bijdragen aan de realisatie van duurzamer onderwijs, maar ook aan het beter begrijpen van de klimaatzorgen van een wezenlijk deel van scnholierenpopulatie en het vergroten van wederzijds begrip tussen generaties.”  

Afgelopen weken werd er als reactie op de staat van het onderwijs gepleit voor onderwijs waarbij de basisprincipes zoals wiskunde, taal en burgerschap meer terugkomen. Emma ziet duurzaamheid als een essentieel onderdeel van deze basisvaardigheden: “Duurzaamheid is natuurlijk van belangrijk onderdeel hiervan. Bijvoorbeeld bij burgerschap, we zijn daarom blij dat dit ook samen terugkomt in het nieuwe curriculum. Want zodra leerlingen na hun schooltijd het echte leven instappen moeten ze daar keuzes omtrent duurzaamheid gaan maken, daar hebben ze wel kennis en bewustwording voor nodig.”  

Doel van het manifest is vooral het bieden van concrete acties aan scholen op het gebied van duurzaamheid, zowel voor beginners als voor koplopers. Om dit te bereiken roepen ze scholieren op dit manifest te delen met schoolleiders en besturen. “Het is belangrijk om op je school de samenwerking op te zoeken. Leerlingen kunnen een heel ander perspectief bieden, dit is uiteindelijk de generatie die de klimaatproblematiek moet gaan oplossen.”  

Manifest LAKS

 

    Deel deze pagina:

    Meer nieuws